Platba solidární daně za rok 2020

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

V daňovém přiznání za rok 2020 budou současně s 15% daní z příjmů fyzických osob platit i 7% solidární daň daňoví poplatníci s příjmy ze zaměstnání a podnikání nad limit. Podívejme se na praktické příklady.

Za rok 2020 se odvádí solidární daň z hrubé mzdy a hrubého zisku ze samostatné výdělečné činnosti nad 1672080 Kč. Ostatní zdanitelné příjmy se pro účely placení solidární daně nezohledňují. Všichni daňoví poplatníci mající povinnost platit solidární daň musí podat daňové přiznání, ani za zaměstnance nemohl v takovém případě zaměstnavatel provést roční zúčtování daně. Daňoví poplatníci pouze s příjmy ze zaměstnání s hrubou roční mzdou nad limit mohou vyplnit zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání. V ostatních případech je potřeba vyplnit vždy čtyřstránkové daňové přiznání.

Příklad 1) – Pasivní příjmy

Zaměstnankyně Kristýna měla za rok 2020 hrubou mzdu 420000 Kč a současně příjem ponížený o související výdaje ze zděděných nemovitostí ve výši 1500000 Kč. Paní Kristýna musí za rok 2020 podat daňové přiznání, ale solidární daň platit nebude. Pro účely placení solidární daně se nezohledňuje daňový základ z nájmu.

Příklad 2) – Vysoké výdaje

Podnikatelka Leona měla za rok 2020 příjmy ve výši 2500000 Kč a související výdaje ve výši 1800000 Kč. Rovněž paní Leona nebude solidární daň platit, neboť hrubý zisk (příjem – výdaje) je 700000 Kč. Solidární daň se odvádí, stejně jako 15% daň z příjmu, z daňového základu, nikoliv pouze z příjmů.

Příklad 3) – Superhrubá mzda nad limit

Zaměstnanec Zdeněk měl za rok 2020 superhrubou mzdu, tj. hrubou mzdu plus povinné sociální pojištění a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance (v souhrnu 33,8 %), ve výši 1873200 Kč. Zaměstnanec Zdeněk rovněž nebude platit solidární daň, přestože má superhrubou mzdu nad limit. Solidární daň se platí z hrubé mzdy za rok 2020 nad 1672080 Kč a nikoliv ze superhrubé mzdy.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP