Příloha číslo jedna DPFO za rok 2020 v příkladech

štítek Daně přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Kteří daňoví poplatníci musí současně se standardním čtyřstránkovým daňovým formulářem vyplnit i přílohu číslo jedna daňového přiznání?

Daňoví poplatníci, kteří měli v loňském roce příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, musí vyplnit i přílohu číslo jedna daňového přiznání. Kdo měl v roce 2020 příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a musí podávat daňové přiznání, ten nemůže použít dvoustránkový daňový formulář, ale musí vždy použít čtyřstránkový růžový formulář a současně nesmí zapomenout na vyplnění přílohy číslo jedna daňového přiznání.

Příklad – výkon více samostatných činností

Živnostník Jakub vykonával v roce 2020 dvě různé samostatné výdělečné činnosti – řemeslnou a maloobchod. U první použije 80% výdajový paušál a u druhé 60% výdajový paušál. V příloze číslo jedna tedy rozepíše příjmy a výdaje z obou činností. Při výkonu více samostatných činností se uplatní výdajový paušál pro všechny nebo pro všechny se použije daňová evidence.

Příklad – vedlejší samostatná výdělečná činnost

Zaměstnanec David si přivydělával v roce 2020 samostatnou výdělečnou činností. Roční příjmy ze samostatné výdělečné činnosti byly vyšší než 6000 Kč, a proto nemohl požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a musí si sám podat daňové přiznání. Od zaměstnavatele si vyžádá potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2020. Do přílohy číslo jedna uvede pouze příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti. Celkový základ daně bude součtem dílčích základů daně ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu a dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 zákona o dani z příjmu.

Příklad – OSVČ po část roku

OSVČ pan David ukončil samostatnou výdělečnou činnost v květnu 2020. Přestože aktuálně již samostatnou výdělečnou činnost nevykonává, tak za rok 2020 musí podat daňové přiznání a vyplnit i přílohu číslo jedna daňového přiznání.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí