Solidární daň – dvoustránkové nebo čtyřstránkové přiznání?

štítky Daně Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Z aktivních příjmů za rok 2020 nad 1672080 Kč se platí 7% solidární daň a občané mající povinnost platit solidární daň si musí sami podat daňové přiznání. Jaký daňový formulář použít?

Solidární dani za rok 2020 podléhají pouze aktivní příjmy, tj. ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu a samostatné výdělečné činnosti dle § 7 zákona o dani z příjmu. U příjmů ze samostatné výdělečné činnosti se posuzuje hrubý zisk, tj. příjem ponížený o související výdaje.

Povinnost podat daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2020 musí podat i daňoví poplatníci mající pouze příjmy ze zaměstnání, pokud mají tedy souhrnnou roční hrubou mzdu nad 1672080 Kč. V takovém případě nemohl za zaměstnance provést zaměstnavatel roční zúčtování daně. Při příjmech pouze ze závislé činnosti lze použít zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání. K vyplnění daňového přiznání potřebují zaměstnanci potvrzení o zdanitelných příjmů od zaměstnavatele (zaměstnavatelů).

Více zdanitelných příjmů = čtyřstránkové přiznání

Daňoví poplatníci, kteří musí platit z rozhodného příjmu nad limit 7% solidární daň, kteří mají zdanitelné příjmy i mimo závislou činnost, musí vyplnit standardní čtyřstránkové daňové přiznání. Do výpočtu solidární daně však nevstupují pasivní příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo ostatní zdanitelné příjmy.

Maximální vyměřovací základ

Zaměstnanci sice odvádí z hrubé mzdy nad limit 7% solidární daň, současně však z hrubé mzdy nad 1672080 Kč dosažené během roku 2020 již neplatili sociální pojištění. Pro výpočet sociálního pojištění je, na rozdíl od zdravotního pojištění, stanoven maximální vyměřovací základ. Z částky nad strop neplatili během daného roku sociální pojištění zaměstnanec ani zaměstnavatel.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP