Pasivní příjmy a přehled za rok 2020

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti alespoň po část roku 2020 je nutné příslušné zdravotní pojišťovně odevzdat do 3. 5. 2021 přehled o příjmech a výdajích za loňský rok.

Z pasivních příjmů z kapitálového majetku (§ 8 zákona o dani z příjmu), z nájmu (§ 9 zákona o dani z příjmu) a z ostatních daňových příjmů (§ 10 zákona o dani z příjmu) se zdravotní pojištění neplatí. Odvodům na zdravotním pojištění podléhají pouze příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti. Za výpočet zdravotního pojištění za zaměstnance je zodpovědný zaměstnavatel, OSVČ vypočítávají zdravotní pojištění za příslušný kalendářní rok právě v přehledu o příjmech a výdajích, přičemž od vypočteného ročního zdravotního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku.

Hlavní nebo vedlejší činnost?

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 musí své zdravotní pojišťovně odevzdat všechny osoby samostatně výdělečné činné, a to i při výkonu pouze vedlejší samostatné výdělečné činnosti při studiu, v důchodu nebo při zaměstnání. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti však nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ.

Zaplacené pojistné v zaměstnání nerozhoduje

Při výpočtu zdravotního pojištění není stanoven maximální vyměřovací základ, tak jako je tomu u sociálního pojištění. V praxi to znamená, že stejnou sazbu zdravotního pojištění jako ostatní OSVČ mají i zaměstnanci přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností, kteří již zaplatili nadprůměrně vysoké zdravotní pojištění ze zaměstnání. Do přehledu se přitom vždy uvádí pouze příjmy ze samostatné výdělečné činnosti.

OBZP s příjmy z nájmu

Lidé pouze s pasivními příjmy, kteří nejsou současně stáními pojištění (např. penzisty nebo studenty) jsou pro účely placení zdravotního pojištění považováni za osoby bez zdanitelných příjmů. Všechny OBZP mají povinnosti si samy měsíčně platit zdravotní pojištění. V roce 2020 to bylo v měsíční částce 1971 Kč, v roce 2021 to je v částce 2052 Kč. Měsíční platba pro OBZP v daném roce závisí na výši minimální mzdy. U lidí žijících pouze z pasivních příjmů tedy nerozhoduje, jak vysoké zdanitelné příjmy z kapitálového majetku nebo nájmu mají, měsíční platba zdravotního pojištění je vždy stejná. OBZP tedy neodevzdávají za příslušný rok přehled o příjmech a výdajích, to je povinností pouze pro OSVČ.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí