Měsíční zálohy při vedlejší činnosti

štítek Pojištění přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti přináší určité výhody při placení zdravotního pojištění, zejména nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Kdo nemusí platit měsíční zálohy?

V praxi se o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti nejčastěji jedná v případě výkonu samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání, v penzi, během studia, během rodičovské dovolené. Zdravotní pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí být vždy vypočteno alespoň z minimálního vyměřovacího základu. U OSVČ vykonávajících vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se roční zdravotní pojištění počítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu, tedy poloviny daňového zisku.

Neplatí ustanovení o minimální záloze

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí v roce 2021 platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění minimálně v částce 2393 Kč. Měsíční zálohu musí platit vždy do 8. dne následujícího měsíce. Neplacení zdravotního pojištění je sankciováno. Na OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se nevztahuje povinnost platit minimální měsíční zálohy. Zdravotní pojištění se odvádí výpočtem ze skutečného vyměřovacího základu a může se pohybovat v jednotkách stokorun. Zaměstnanci přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností dokonce měsíční zálohy na zdravotním pojištění nemusí vůbec platit a zdravotní pojištění za celý rok zaplatí jednorázově při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za příslušný kalendářní rok.

Praktický příklad

Penzista Michal vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Za rok 2020 dosáhne hrubého zisku 120000 Kč. V březnu 2021 odevzdá přehled o příjmech a výdajích za uplynulý rok. Poprvé za březen bude muset tedy zaplatit novou měsíční zálohu ve výši 675 Kč (120000 Kč × 50 % × 13,5 %: 12 měsíců). Pro pana Michala neplatí povinnost platit minimální měsíční zálohu, jako je tomu u hlavní činnosti, proto bude platit měsíčně 675 Kč, což je měsíční záloha odpovídající dosaženému zisku za uplynulý rok.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP