Maximální pojistné v roce 2021

štítky Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Zdravotní pojištění se platí z jakkoliv vysoké hrubé mzdy, sociální pojištění však nikoliv. Z částky nad strop se již sociální pojištění neplatí. Jak je to v roce 2021?

Sociální pojištění se, na rozdíl od zdravotního pojištění, odvádí za příslušný kalendářní rok pouze do částky maximálního vyměřovacího základu. Z hrubé mzdy nad limit se již sociální pojištění neplatí. Pro celý kalendářní rok 2021 činí maximální vyměřovací základ 1701168 Kč. Během let se maximální vyměřovací základ postupně zvyšoval, pro rok 2020 činil 1672080 Kč (pro rok 2019 Kč to byla částka 1569552 Kč).

Postup u zaměstnance

Jakmile během roku dosáhne souhrnná roční hrubá mzda zaměstnance maximálního vyměřovacího základu, tak v dalších měsících neplatí sociální pojištění zaměstnanec ani zaměstnavatel. Naposledy se tedy u zaměstnance zaplatí sociální pojištění za měsíc, ve kterém je maximálního vyměřovacího základu dosaženo. Roční efektivní sazba sociálního pojištění je tedy u lidí s nadstandardními příjmy nižší než u ostatních pojištěnců. Standardně odvádí zaměstnanci na sociálním pojištění 6,5 % z hrubé mzdy a zaměstnavatel za zaměstnance dalších 24,8 %.

Jak je to u OSVČ?

V přehledu o příjmech a výdajích za příslušný kalendářní rok uvádí OSVČ rozhodné příjmy a výdaje. V případě, že je skutečný vyměřovací základ (tj. polovina daňového základu) vyšší než maximální vyměřovací základ, potom se sociální pojištění za příslušný kalendářní rok počítá „pouze“ z maximálního vyměřovacího základu.

Vliv stropu na výpočet důchodu

Jedním ze dvou základních vstupních údajů pro výpočet státních důchodů je osobní vyměřovací základ, tj. průměrná měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky. Osobní vyměřovací základ se počítá z jednotlivých ročních vyměřovacích základů od roku 1986. Např. za rok 2021 nebude moci být vyměřovací základ vyšší než právě 1701168 Kč. Výši důchodu ovlivňují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Příjem nad strop pro odvod sociálního pojištění tedy již nemá na výši státního důchodu vliv.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP