OSVČ a minimální zdravotní pojištění za rok 2020

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Za měsíce březen až srpen loňského roku bylo prominuto zdravotní pojištění všem OSVČ. Kolik tedy musí na zdravotním pojištění za loňský rok zaplatit minimálně OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost?

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy zaplaceno roční zdravotní pojištění alespoň v minimální výši. Pokud je tedy skutečný vyměřovací základ OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost nižší než roční minimální vyměřovací základ, potom se zdravotní pojištění vypočítává z minimálního vyměřovacího základu. Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 %. Minimální měsíční vyměřovací základ za rok 2020 činí 17417,50 Kč, při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2020 tedy v částce 209010 Kč (17417,50 Kč × 12 měsíců). Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti během měsíců březen až srpen se promíjí zdravotní pojištění v částce 2352 Kč.

Příklad – minimální pojistné

Živnostník Jakub vykonával po celý kalendářní rok 2020 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk (tj. příjem ponížený o výdaje) činil 317000 Kč. Skutečný vyměřovací základ v částce 158500 Kč (317000 Kč × 50 %) je nižší než minimální vyměřovací základ ve výši 209010 Kč. Zdravotní pojištění se bude tedy počítat z minimálního vyměřovacího základu. Zdravotní pojištění za rok 2020 činí tedy 28217 Kč (209010 Kč × 13,5 %). Od vypočteného ročního zdravotního pojištění se odečte prominuté zdravotní pojištění v částce 14112 Kč (2352 Kč × 6 měsíců). Od ročního minimálního zdravotního pojištění za rok 2020 ve výši 14105 Kč (28217 Kč – 14112 Kč) se odečtou zaplacené zálohy v částce 15900 Kč, pan Jakub obdrží přeplatek ve výši 1795 Kč.

Příklad – vyšší příjmy

Podnikatelka Leona dosáhla za rok 2020 zisku ve výši 964000 Kč. Zdravotní pojištění se bude platit ze skutečného vyměřovacího základu 482000 Kč (964000 Kč × 50 %) a činí 65070 Kč (482000 Kč × 13,5 %). Nárok na prominuté zdravotní pojištění mají i OSVČ s vyšším ziskem, po odpočtu prominutého zdravotního pojištění činí tedy roční pojistné 50958 Kč (65070 Kč – 14112 Kč). Na zálohách bylo zaplaceno 49880 Kč, nedoplatek paní Leony je tedy 1078 Kč (50958 Kč – 49880 Kč).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP