Vrácení daně z brigády

štítky Daně Studium Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Mnozí studenti si během roku 2020 přivydělávali na dohodu o provedení práce, ze které jim byla odvedena srážková daň. Při podání daňového přiznání lze obdržet zaplacenou daň z příjmu zpět.

Pokud je hrubá odměna z dohody o provedení práce 10000 Kč a méně, tak se z hrubé odměny při nepodepsaném prohlášení k dani odvádí 15% srážková daň. Studenti, kteří si pouze v některých měsících roku 2020 přivydělávali na dohodu o provedení práce, mohou obdržet odvedenou srážkovou daň v plném rozsahu zpět.

Podklady pro daňové přiznání

Studentům vzniká nárok na vrácení zaplacené daně z dohody o provedení práce v plném rozsahu zpět pouze v případě, že byla během roku odvedena srážková daň z příjmu a v daňovém přiznání nevzniká povinnost platit daň z příjmu fyzických osob za rok 2020. Studenti mají za rok 2020 daňovou povinnost nulovou až do ročního daňového základu 192400 Kč, neboť v daňovém přiznání uplatní vždy slevu na poplatníka ve výši 24840 Kč a slevu na studenta ve výši 4020 Kč. Pokud byl statut studenta splněn pouze po část roku, potom se uplatní sleva na studenta ve výši 335 Kč za každý měsíc.

Praktický příklad

Slečna Lucie studuje na VŠ, přičemž si během celého roku přivydělávala pro dva různé zaměstnavatele na dohodu o provedení práce, vždy s hrubou měsíční odměnou 10000 Kč. U žádného zaměstnavatele neměla slečna Lucie podepsáno prohlášení k dani. Celkem si přivydělala 190000 Kč a na srážkové dani bylo odvedeno 28500 Kč.

Slečna Lucie si podá daňové přiznání za rok 2020, roční daňový základ bude 190000 Kč a vypočtená daň z příjmu ve výši 28500 Kč. Vypočtenou daň poníží o slevu na poplatníka a slevu na studenta v plné výši. Uvedené daňové slevy jsou vyšší než vypočtená daň z příjmu, a proto je roční daňová povinnost nulová a zaplacená daň během roku v částce 28500 Kč je daňovým přeplatkem, který obdrží slečna Lucie po odevzdání daňového přiznání.

Petr Gola

Další články k tématu Daně studentů

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP