Student jako spolupracující osoba

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Rodiče podnikatelé mohou využít schopností svých šikovných studujících dětí k rozvoji byznysu. Pomáhající syn či dcera jsou pro daňové účely spolupracující osobou. Daňovou výhodou je, že u studenta se jedná o vedlejší činnost.

Dle zákona o dani z příjmu lze příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti rozdělit na spolupracující osoby, kterými mohou být i spolupracující osoby žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. V praxi jsou to nejčastěji manželka (manžel) a děti. U spolupracujících osob musí být výše podílu na příjmech a výdajích stejná, přičemž u spolupracujících dětí se příjmy a výdaje rozdělují tak, aby a) podíl příjmů a výdajů připadající na spolupracující osoby nečinil v úhrnu více než 30 % a  b) částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila za zdaňovací období nejvýše 180000 Kč (a za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce nejvýše 15000 Kč)

Neuplatní se daňové zvýhodnění

Příjmy a výdaje nelze rozdělovat na dítě, které nemá ukončenou povinnou školní docházku a na dítě v kalendářních měsících, ve kterých je na něj uplatňováno daňové zvýhodnění na vyživované dítě.

Úspora na dani z příjmu

Spolupracující student je pro daňové účely OSVČ, tj. musí za příslušný rok podat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích na místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. V daňovém přiznání však uplatní spolupracující student daňovou slevu na poplatníka a na studenta. Jestliže má spolupracující student pouze zdanitelné příjmy ze spolupráce potom je jeho daňová povinnost nulová, a to právě z důvodu uplatnění těchto daňových slev. V případě zdanění na straně rodiče by z tohoto daňového základu činila daň z příjmu fyzických osob 15 %. Pokud je převedená částka příjmů dostatečně vysoká, aby vykompenzovala nemožnost uplatnění daňového zvýhodnění, tak dochází k zajímavé úspoře na dani z příjmu.

Vedlejší činnost a sociální pojištění

Spolupracující student vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Pokud je hrubý zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu, tak se neplatí sociální pojištění. Za celý rok 2020 je limit pro neplacení sociálního pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti 83603 Kč a méně.

Petr Gola

Další články k tématu Daně studentů

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí