Sazby výdajového paušálu

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Pro řadu OSVČ je uplatnění výdajového paušálu výhodné současně finančně i časově, přičemž ještě eliminují riziko chyby. Jaké jsou sazby výdajového paušálu?

OSVČ, které nemají povinnost vést účetnictví ze zákona, buď vedou daňovou evidenci, nebo uplatňují výdaje paušálem. Stanovení výdajů paušálem je jednoduché a efektivní, OSVČ tak mohou ušetřený čas a energii věnovat přímo svému byznysu. Daňový základ se snadno vypočítá, když se od celkových ročních příjmů odečtou výdaje, které činí příslušné procento z dosažených příjmů.

Jaké jsou sazby paušálu?

Sazba výdajového paušálu činí 80 %, 60 %, 40 % nebo 30 % v závislosti na vykonávané činnosti. Ve výdajovém paušálu jsou přitom již všechny výdaje a nad rámec paušálu není možné uplatnit žádné výdaje navíc. Maximálně je možné výdajový paušál uplatnit do příjmů ve výši 2 mil. Kč, maximální částka výdajů je tedy pro jednotlivé činnosti zastropována v jiné výši.

  • 80% výdajový paušál se používá pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného, nejvýše je možné výdaje uplatnit do částky 1600000 Kč
  • 60 % výdajový paušál se používá pro příjmy ze živnostenského podnikání a nejvýše je ho možné uplatnit do částky 1200000 Kč
  • 40 % výdajový paušál se používá pro jiné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, přičemž nejvýše do částky 800000 Kč
  • 30 % výdajový paušál se uplatňuje pro příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku i pro příjmy z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu, nejvýše do částky 600000 Kč

Vysoké příjmy a výdajový paušál

V praxi využívají stanovení výdajů paušálem i OSVČ s ročními příjmy nad 2 milióny korun, přestože v takovém případě je efektivní částka výdajů nižší než příslušný výdajový paušál. Legislativou je tento postup samozřejmě možný. I v takových případech totiž může docházet k daňové úspoře, kdy výdaje při využití výdajového paušálu jsou vyšší než skutečné výdaje. Pokud jsou skutečné výdaje pouze nepatrně vyšší než výdaje vypočtené paušálem, tak některé OSVČ stejně volí paušál, neboť daňová jednoznačnost a jednoduchost v takovém případě vítězí nad mírnou daňovou úsporou při vedení daňové evidence.

Petr Gola

Další články k tématu Paušál a daň

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí