Manželka jako spolupracující osoba

štítky Daně Domácnost čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Mezi manžely nemůže být uzavřen základní pracovněprávní vztah. Pro podnikající manžele může být řešením spolupráce.

Spolupracující osoba je pro účely placení daně z příjmu fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění rovněž vedena jako OSVČ, přičemž však stačí, když zákonné podmínky pro výkon dané samostatné výdělečné činnosti splňuje druhý z manželů. I spolupracující osoba tedy musí odevzdávat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích za příslušný kalendářní rok.

Podíl na příjmech a výdajích

Dle zákona o dani z příjmu musí být výše podílu na příjmech a výdajích spolupracujících osob stejná, přičemž v případě, že spolupracující osobou je pouze manžel (manželka), tak se příjmy a výdaje rozdělují tak, aby: a) podíl příjmů a výdajů připadající na manžela (manželku) nečinil více než 50 % a b) částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila za zdaňovací období nejvýše 540000 Kč a přitom za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce nejvýše 45000 Kč.

Nelze uplatnit slevu na manželku (manžela)

Příjmy a výdaje formou využití institutu spolupracující osoby nelze rozdělovat na manžela (manželku), je-li na něj uplatněna daňová sleva na manžela. Institut spolupracující osoby tedy není vhodný v případě, že druhý z manželů pobírá pouze rodičovský příspěvek a je možné si v daňovém přiznání snížit daň z příjmu o slevu manželku (manžela) ve výši 24840 Kč.

Výhody spolupráce

Díky institutu spolupráce se podnikatelské činnosti mohou naplno věnovat oba manželé a přitom díky spolupráci mít vše papírově v pořádku, což mimo jiné znamená, že oba manželé platí sociální pojištění a dané období se jim hodnotí pro důchodové účely. V některých případech mohou manželé díky institutu spolupráce i ušetřit na daňových platbách, zejména pokud jeden z manželů vykonává spolupráci ke svému zaměstnání – tedy jako vedlejší samostatnou výdělečnou činnosti a převedený hrubý zisk je do limitu pro neplacení sociálního pojištění. Za celý kalendářní rok 2020 se neplatí sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti, pokud je hrubý zisk méně než 83603 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Manželství a finance

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí