Studenti a nemovitosti

štítky Daně Realitní trh přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Někteří studenti zdědí nebo obdrží darem od příbuzného byt či dům. Jak je to s plněním daňových povinností při prodeji nebo pronájmu takové nemovitosti?

Studenti, kteří v roce 2020 prodali nemovitost, která neslouží k jejich vlastnímu bydlení, neplatí z příjmu z prodeje poníženého o související výdaje daň z příjmu fyzických osob, pokud je dodržen pětiletý časový test. Jestliže tedy mezi nabytím a prodejem uplynula lhůta delší než 5 let, tak je příjem z prodeje nemovitosti osvobozen od daně z příjmu fyzických osob. Při nedodržení časového testu je nutné zahrnout příjem do daňového přiznání.

Jak se posuzuje lhůta u dědictví?

V případě dědictví se do pětileté lhůty započítává i doba vlastnictví nemovitosti zůstavitelem, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, nebo při splnění dalších specifických podmínek uvedených v § 4 zákona o dani z příjmu. Při prodeji darované nemovitosti se však časový test o dobu vlastnictví nemovitosti původním majitelem nezkracuje.

Příklad

Student VŠ Radim zdědil od babičky byt v Jihlavě. Pan Radim však chce být v Praze a rozhodl se byt ihned prodat. Babička žila v bytě přes 40 let, je tedy splněna podmínka pro daňové osvobození příjmu z prodeje tohoto bytu.

Z nájmu se neplatí pojistné

Student pronajímající svoji nemovitost musí za rok 2020 vyplnit daňové přiznání. Není přitom rozhodující, zdali příjem z nájmu plyne celý kalendářní rok nebo pouze po část roku. Výdaje může uplatnit ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem. Z příjmu z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se neplatí sociální ani zdravotní pojištění, bez ohledu na inkasovanou roční částku. Pro příjmy z nájmu je nutné vyplnit přílohu číslo dva daňového přiznání. Z důvodu uplatnění daňových slev může být daňová povinnost nulová, přesto je nutné daňové přiznání řádně vyplnit a odevzdat na příslušném finančním úřadu.

Petr Gola

Další články k tématu Daně studentů

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí