Zapojení zaměstnavatele do spoření na penzi

štítky Penze Spoření přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

V budoucnu bude muset částka měsíčního státního důchodu vzhledem k dosahovaným příjmům v produktivním věku z demografických a ekonomických důvodů klesat. Vlastní spoření na penzi je nutností. Daňově výhodné je zapojení zaměstnavatelů.

Příspěvky zaměstnavatelů na státem podporované finanční smlouvy zaměstnanců jsou až do roční souhrnné částky 50000 Kč osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění. Pro příspěvky do limitu platí, že náklady zaměstnavatele jsou ve stejné výši jako příjem zaměstnance, tedy vynaložená tisícikoruna zaměstnavatele přináší zaměstnanci tisícovku příjmu.

  • Zvýšení hrubé mzdy zaměstnanci o 1000 Kč přitom znamená pro zaměstnavatele zvýšení mzdových nákladů o 1338 Kč, neboť zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance zdravotní pojištění ve výši 9 % z hrubé mzdy a sociální pojištění ve výši 24,8 % z hrubé mzdy (v souhrnu tedy 33,8 %)
  • Rovněž zaměstnanec neobdrží na bankovní účet tisícikorunu při zvýšení hrubé mzdy o 1000 Kč, neboť mu je zaměstnavatelem sraženo zdravotní pojištění 4,5 % z hrubé mzdy, sociální pojištění 6,5 % z hrubé mzdy a daň z příjmu 15 % ze superhrubé mzdy, v souhrnu tedy 320 Kč

Daňové zvýhodnění platí i pro příspěvky na smlouvy zaměstnancům pracujícím na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

Raději zvýšení příspěvku než hrubé mzdy

Pro zodpovědné zaměstnance, kteří si již sami spoří na penzi, je tedy finančně výhodnější, když jim zaměstnavatel zvýší o stejnou částku příspěvek na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření než o stejnou částku hrubou mzdu. Samozřejmě za předpokladu, že nemají problém aktuálně vyjít se svojí mzdou a zvýšený příjem by stejně spořili.

Daňový odpočet nikoliv

Pro účely státního příspěvku a daňového odpočtu na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření se hodnotí pouze vlastní vklady občana. Příspěvky zaměstnavatele se pro tyto výhody nezapočítávají.

Petr Gola

Další články k tématu Spoření na penzi

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí