Paušál a vyměřovací základ

štítky Daně Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Uplatnění výdajového paušálu při výpočtu daňového základu ovlivňuje nejenom výši daně z příjmu fyzických osob, ale rovněž i výpočet sociálního a zdravotního pojištění.

Základ daně je příjem ponížený o související výdaje. Při uplatnění výdajového paušálu tedy příjem ponížený o uplatněné výdaje příslušným procentem z příjmů. Pro výpočet sociálního i zdravotního pojištění je přitom rozhodující vyměřovací základ. Skutečným ročním vyměřovacím základem je přitom polovina daňového základu. Pokud je však při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí být sociální i zdravotní pojištění vypočteno z minimálního vyměřovacího základu.

Praktický příklad

Paní Monika dosáhne za rok 2020 ročních příjmů ve výši 1440000 Kč. Paní Monika bude pro daňové účely uplatňovat 60% výdajový paušál (ostatní živnost). Výdaje uplatněné paušálem jsou tedy 864000 Kč (1440000 Kč × 60 %). Daňový základ bude tedy 576000 Kč (1440000 Kč – 864000 Kč). Skutečný vyměřovací základ 288000 Kč (576000 Kč × 50 %) je vyšší než minimální vyměřovací základy. Sociální i zdravotní pojištění za rok 2020 se bude počítat ze skutečného vyměřovacího základu, přičemž se při výpočtu zohlední prominutí záloh v minimální výši za měsíce březen až srpen.

Žádné výdaje nad paušál

Ve výdajovém paušálu jsou zohledněny již všechny výdaje související s výkonem samostatné výdělečné činnosti. Nad rámec výdajového paušálu není možné uplatnit již žádné výdaje, ani tedy např. paušální výdaje na auto.

Dvě činnosti = dva paušály

Některé osoby samostatně výdělečně činné vykonávají více různých činností, přičemž pro každou z nich je jiný paušál. V takovém případě je nutné uplatnit výdajový paušál pro všechny činnosti, nelze kombinovat pro jednotlivé činnosti skutečné výdaje s uplatněním výdajového paušálu.

Praktický příklad

Pan David vykonává současně řemeslnou živnost (80% výdajový paušál) a ostatní živnost (60% výdajový paušál). Z řemeslné živnosti bude mít roční příjem za rok 2020 ve výši 840000 Kč a z ostatní živnosti 740000 Kč. Výdaje u řemeslné živnosti budou 672000 Kč (840000 Kč × 80 %) a výdaje u ostatní živnosti 444000 Kč (740000 Kč × 60 %). Celkový základ daně bude činit 464000 Kč a skutečný vyměřovací základ 232000 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Paušál a daň

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí