Jak se prodlužuje důchodový věk?

štítky Penze Právo přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Pro přiznání starobního důchodu je nutné dosáhnout řádného důchodového věku a získat minimální dobu pojištění v rozsahu 35 let. Jak se postupně zvyšuje důchodový věk?

Důchodový věk v Česku aktuálně závisí na ročníku narození a u žen i na počtu vychovaných dětí. U mužů počet vychovaných dětí nehraje žádnou roli na termín odchodu do řádného starobního důchodu. Důchodový věk pro občany narozené do roku 1971 je stanoven v příloze zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. v platném znění.

  • Např. u mužů a bezdětných žen se každoročně důchodový věk prodlužuje o 2 měsíce, přičemž muži a bezdětné ženy narození v roce 1960 mají důchodový věk 64 let a 2 měsíce.
  • Muži a bezdětné ženy mají řádný důchodový věk 65 let již od ročníku narození 1965 a později.

Důchodový věk čtyřicátníků

Všichni lidé narození v roce 1972 a později mají dle aktuálně platné legislativy (§ 32, odstavec 3 zmiňovaného zákona) důchodový věk 65 let. V současné době je tedy důchodový věk zastropován na 65 let. Vzhledem k demografickým trendům a ekonomickému vývoji se však dá v budoucnu v Česku, stejně jako v ostatních vyspělých zemích světa, zvýšení důchodového věku.

Vyšší důchodový věk = vyšší úspory na penzi

Prodlužování důchodového věku samozřejmě zvyšuje tlak na vlastní finanční zabezpečení na penzi, neboť řada lidí nemůže z různých důvodů pracovat až do dosažení řádného důchodového věku a volí odchod do kráceného předčasného důchodu. Občané mající řádný důchodový věk 65 let budou moci odejít do předčasného důchodu dokonce již v 60 letech, tedy o pět let dříve. Finanční krácení v takovém případě však bude značné, přičemž předčasný důchod je krácený trvale. Vlastní spoření a investování na penzi je tedey pro dnešní čtyřicátníky velmi důležité i s ohledem na vyšší pravděpodobnost odchodu do kráceného předčasného důchodu.

Petr Gola

Další články k tématu Důchodový věk

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí