Výdajový paušál a spolupracující osoba

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Stanovit výdaje paušálem může i osoba samostatně výdělečně činná spolupracující např. s manželkou nebo dítětem. Jak se převádí příjmy a výdaje?

Spolupracující osoba sama nevede účetnictví, daňovou evidenci nebo evidenci příjmů s uplatněním výdajového paušálu. Příjmy a výdaje jsou na ni převedeny příslušným procentem, které si spolupracující osoby určí. Při vedení příjmů s uplatněním výdajového paušálu se tedy převedou již výdaje, u kterých byl využit výdajový paušál.

Více spolupracujících osob

Spolupracující osobou bývá v praxi manželka (manžel), dle zákona o dani z příjmu však může být spolupracující osobou i osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti nebo člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu. V případě více spolupracujících osob musí být výše podílu na příjmech a výdajích stejná a příjmy a výdaje se rozdělují tak, aby podíl příjmů a výdajů připadající na spolupracující osoby nebyl v úhrnu více než 30 % a částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, byla za zdaňovací období nejvíce 180 tisíc korun (nejvýše 15 tisíc korun za započatý měsíc spolupráce).

Finanční limit na spolupracující manželku

V praxi často OSVČ spolupracují pouze s manželkou (manželem). Na spolupracující manželku (manžela) lze dle zákona o dani z příjmu převést maximálně 50 % podílu příjmů a výdajů, přičemž částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, nesmí za kalendářní rok činit více než 540 tisíc korun nebo 45 tisíc korun za každý měsíc spolupráce.

Praktický příklad

Pan Jakub dosáhne za rok 2020 příjmů ze své živnosti ve výši 990000 Kč. Výdaje uplatní 60% výdajovým paušálem. Roční výdaje budou tedy 594000 Kč (990000 Kč × 60 %). S výkonem samostatné výdělečné činnosti pomáhá panu Jakubovi manželka, která po celý rok pracovala na zkrácený úvazek. Na manželku převádí pan Jakub 20 % příjmů a výdajů, tedy příjem ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 198000 Kč a výdaje 118800 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Paušál a daň

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí