Bez manželství není vdovský důchod

štítek Penze přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Partnerka nemá v případě úmrtí svého partnera nárok na žádný pozůstalostní důchod od státu, ani v případě výchovy dětí.

Pro přiznání vdovského i vdoveckého důchodu platí stejná pravidla. V Česku se však pobírá mnohem častěji vdovský důchod, proto budeme níže hovořit pouze o vdovských důchodech.

Družka nemá na vdovský důchod nárok

Vdovský důchod náleží pouze po zemřelém manželovi, který splnil ke dni úmrtí zákonné podmínky. To znamená, že zemřelý manžel pobíral již vlastní invalidní nebo starobní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu nebo ke dni úmrtí splnil podmínky pro výplatu invalidního důchodu (tj. získal alespoň minimální dobu pojištění, která se liší dle věku). Družka nemá nárok na vdovský důchod za žádných podmínek.

Příklad – krátké manželství

Paní Johana vstoupila do manželství v březnu tohoto roku a v červenci její manžel zemřel. Přestože bylo manželství bezdětné a trvalo krátkou dobu, tak vznikne paní Johaně nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi.

Příklad – výchova dětí

Slečna Pavla vychovávala od narození své dvě děti (13 let a 10 let) se svým partnerem Davidem, který v srpnu zemřel. Paní Pavle nárok na vdovský důchod nevzniká, neboť není splněna podmínka manželství. Obě děti však budou mít nárok na sirotčí důchod po zemřelém otci.

Nové manželství = zánik vdovského důchodu

Institut manželství tedy hraje významnou úlohu v důchodové legislativě. Vdova pobírající vdovský důchod po zemřelém manželovi musí rovněž počítat s tím, že uzavřením nového manželství nárok na vdovský důchod zaniká.

Petr Gola

Další články k tématu Manželství a finance

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí