Dědictví a společné jmění manželů

štítky Daně Právo Realitní trh přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

I během trvání manželství může jeden z manželů nabýt majetek, který patří pouze jemu a není součástí společného jmění manželů.

Do společného jmění manželů patří to, co nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, což však neplatí pro některé výjimky, mezi které patří např. majetek získaný darem, dědictvím nebo získaný majetek vztahující se k výlučnému vlastnictví.

Více nemovitostí a jiný zápis

V praxi tak dochází k situaci, že např. manželé vlastní více nemovitostí, přičemž některé nemovitosti jsou v katastru nemovitosti evidovány ve vlastnictví SJM a jiná nemovitost patří pouze některému z nich.

Příklad

Manželé Novotní vlastní dva byty a oba byty jsou v katastru nemovitosti vedeny pod společným jměním manželů. Nyní paní Novotná zdědila dvoupokojový byt po zemřelém otci. Tento byt bude ve výlučném vlastnictví paní Novotné a v katastru nemovitostí bude vedena jako jediný vlastník.

Jak je to s daní z nemovitosti?

Vlastníci nemovitosti musí každoročně platit daň z nemovitosti. Rozhodující je vždy stav k 1. lednu daného roku. Do konce května 2020 tedy museli zaplatit daň z nemovitosti vlastníci k 1. lednu letošního roku. Při nabytí nemovitosti během roku 2020 se daň platí až pro rok 2021, daňové přiznání je v takovém případě nutné podat do konce ledna 2021. Daňové přiznání se podává pouze jednou a v následujících letech pouze při změně rozhodných skutečností. V případě, že je daná nemovitost ve společném vlastnictví manželů, potom plní daňové povinnosti jeden z manželů. Případné daňové nedoplatky plynoucí z nemovitosti ve společném jmění manželů se vymáhají po obou manželích.

Petr Gola

Další články k tématu Manželství a finance

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí