Manželství a sleva na děti

štítky Daně Domácnost Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Daňové zvýhodnění na děti výrazně snižuje vypočtenou daň z příjmu, případně může dokonce vzniknout nárok na daňový bonus.

Měsíční částka daňového zvýhodnění při výpočtu měsíční čisté mzdy činí 1267 Kč na první dítě, na druhé dítě 1617 Kč a na třetí a další dítě 2017 Kč. OSVČ a daňoví poplatníci podávající daňové přiznání uplatní daňové zvýhodnění až za celý kalendářní rok v daňovém přiznání.

Rodinný stav nehraje roli

Daňové zvýhodnění na děti snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu fyzických osob (na výpočet sociálního a zdravotního pojištění nemá vliv). Na výši daňového zvýhodnění nemá vliv, zdali je uplatňuje svobodný, ženatý či ovdovělý rodič. Rovněž majetková situace rodiče nijak nemění částku daňového zvýhodnění.

Uplatní jeden z rodičů

Daňové zvýhodnění na děti uplatňuje vždy pouze jeden z rodičů, přičemž je samozřejmě možné se v uplatňování daňového zvýhodnění vystřídat. V případě, že je vypočtená daň z příjmu nižší než daňové zvýhodnění, tak vzniká nárok na daňový bonus od státu právě ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a daní z příjmu.

Příklad – snížení daně z příjmu

Zaměstnanec Jiří má hrubou mzdu 50000 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na dceru. Daň z příjmu se počítá ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o 33,8 %, což je souhrnná sazba sociálního a zdravotního pojištění placená zaměstnavatelem za zaměstnance. Sazba daně z příjmu fyzických osob činí 15 %. Daň z příjmu je tedy 6698 Kč, neboť vypočtenou daň 10035 Kč (50000 Kč × 1,338 × 15 %) snižuje sleva na poplatníka 2070 Kč a daňové zvýhodnění na dceru ve výši 1267 Kč.

Příklad – čerpání daňového bonus

Zaměstnanec Karel má hrubou mzdu 20000 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Daň z příjmu po uplatnění slevy na poplatníka činí 1950 Kč (20000 Kč × 1,338, zaokrouhleno na stokoruny nahoru) × 15 % – 2070 Kč). Daňové zvýhodnění na dvě děti je 2884 Kč (1267 Kč + 1617 Kč). Pan Karel obdrží daňový bonus 934 Kč (2884 Kč – 1950 Kč).

Petr Gola

Další články k tématu Manželství a finance

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí