Vedlejší činnost studentů

štítky Daně Pojištění čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

I studenti mohou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Pro účely placení sociálního a zdravotní pojištění se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Zahájení samostatné výdělečné činnosti při studiu je pro šikovné mladé lidi jistě přínosné, neboť daňové zatížení je nižší a mohou ihned prakticky uvádět do praxe získané školní znalosti a dovednosti. Pokud se podnikatelský projekt úspěšně nastartuje, tak se ihned po úspěšném ukončení studia ještě více rozjede a samostatná výdělečná činnost se stane již hlavní samostatnou výdělečnou činností.

Nedodržení minimálního vyměřovacího základu

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být dodrženy minimální vyměřovací základy pro platbu sociálního pojištění a zdravotního pojištění, tak jako je tomu u hlavní samostatné výdělečné činnosti. Zdravotní pojištění i sociální pojištění se zaplatí ze skutečně dosaženého vyměřovacího základu (tj. poloviny daňového základu). Při nízkém zisku se jedná o významnou úsporu na povinném pojistném oproti výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

I při nízkém hrubém zisku a výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku je však vždy nutné odevzdat příslušné přehledy o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení.

Sociální pojištění se platit nemusí

Jestliže je hrubý zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu, tak se sociální pojištění vůbec neplatí. Pro celý kalendářní rok 2020 je limitem částka 83603 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Praktický příklad

Student VŠ Michal začne od září 2020 vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Za čtyři měsíce dosáhne hrubého zisku (příjmu poníženého o související výdaje) 26000 Kč. Hrubý zisk je do poměrného limitu pro neplacení sociálního pojištění, proto pan Michal nebude platit nic na sociálním pojištění. Zdravotní pojištění za rok 2020 bude činit 1755 Kč (26000 Kč × 50 % × 13,5 %). Za rok 2020 bude muset pan Michal vyplnit a odevzdat oba přehledy o příjmech a výdajích.

Petr Gola

Další články k tématu Výdělek studentů

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí