Daňová sleva na partnerku nenáleží

štítky Daně Domácnost přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Roční daňovou povinnost je možné snížit díky slevě na manželku (manžela) o 24840 Kč. Při uzavření manželství v průběhu roku potom v poměrné částce.

Daňovou slevu na manželku (manžela) je možné uplatnit vždy až za celý kalendářní rok, a to buď v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem za zaměstnance, nebo v daňovém přiznání. Nárok na daňovou slevu vzniká, pokud manželka (manžel) za kalendářní rok neměla (neměl) vlastní rozhodné příjmy vyšší než 68000 Kč. Do limitu se nepočítají dávky státní sociální podpory, proto v praxi sleva na manželku nejčastěji náleží, když je manželka na rodičovské dovolené a pobírá pouze rodičovský příspěvek.

Praktický příklad

Slečna Adéla je na rodičovské dovolené a pobírá pouze rodičovský příspěvek na dvouletého syna Martina. Otec Martina však v ročním zúčtování daně daňovou slevu ve výši 24840 Kč uplatnit nemůže, neboť není splněna zákonná podmínka trvání manželství. Na partnerku nelze daňovou slevu uplatnit, a to ani v případě výchovy společného dítěte.

Uzavření manželství během roku

V případě uzavření manželství během roku a splnění příjmového limitu se uplatní sleva na manželku (manžela) v poměrné výši. Poprvé se uplatní za měsíc, kdy trvalo manželství k 1. dni daného měsíce.

Praktický příklad

Manželé Černí uzavřeli manželství 15. srpna. Pan Černý uplatní v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem slevu na manželku v poměrné částce 8280 Kč (tj. za měsíce září, říjen, listopad a prosinec). Paní Černá má rozhodný příjem do 68 tisíc Kč, přičemž se posuzují i měsíce před uzavřením manželství, tedy již od ledna.

Petr Gola

Další články k tématu Manželství a finance

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí