Brigáda OSVČ

štítky Daně Pojištění Právo Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

I osoby samostatně výdělečně činné si mohou přivydělat různými brigádami na pracovní dohody. Jak je to v takovém případě se zdaněním?

Osoby samostatně výdělečně činné odevzdávají za každý kalendářní rok daňové přiznání na finanční úřad a přehledy o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení. Některé OSVČ si však během roku přivydělávají např. na pracovní dohody. Dohoda o provedení práce i dohoda o pracovní činnosti musí být vždy uzavřeny písemně.

Odměna do limitu

Většinou si OSVČ přivydělávají na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10000 Kč a méně. Pokud OSVČ nepodepíší u zaměstnavatele prohlášení k dani, což pro ně, na rozdíl od zaměstnanců, není nutné, neboť všechny daňové slevy, na které mají nárok, následně uplatní v daňovém přiznání, potom mohou mít daňové povinnosti vyřízené odvodem 15% srážkové daně.

Příklad – brigáda živnostníka

Živnostník Jiří si během výkonu samostatné výdělečné činnosti (fotografické práce) nepravidelně přivydělává o víkendech pomocnými činnostmi na stavbě. Hrubá měsíční odměna je vždy maximálně 10 tisíc Kč. Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 10000 Kč a méně, potom se z dohody neodvádí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Odvodem 15% srážkové daně je splněna daňová povinnost a tento příjem nebude pan Jiří uvádět do daňového přiznání. Rovněž se tento příjem neuvádí do přehledů o příjmech a výdajích.

Za červenec činí hrubá měsíční odměna 10000 Kč. Pan Jiří obdrží na bankovní účet 8500 Kč, neboť z hrubé odměny je sražena 15% srážková daň a sociální a zdravotní pojištění se neodvádí.

Pro účely výpočtu sociálního a zdravotního pojištění za rok 2020 ze samostatné výdělečné činnosti nemá brigáda žádný vliv. Pan Jiří vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost a musí být tedy dodržen minimální vyměřovací základ pro odvod zdravotního i sociálního pojištění.

Petr Gola

Další články k tématu Brigáda a daně

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí