Čerpání předdůchodu

štítky Penze Spoření přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Při dostatečných vlastních úsporách na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření je možné odejít dříve do soukromé penze, tvz. předdůchodu. Jaká pro to platí pravidla?

Do předdůchodu je možné odejít nejdříve pět let před dosažením řádného důchodového věku, přičemž pro využití legislativních výhod statusu „předdůchodce“ musí měsíční částka předdůchodu činit alespoň 30 % průměrné mzdy. Minimálně je nutné předdůchod pobírat dva roky, přičemž část doby může samozřejmě připadnout již na dobu, kdy se bude pobírat řádný starobní důchod.

Vyhnutí se předčasnému důchodu

Většina žadatelů o předdůchodu volí tuto možnost z důvodu, že již nemohou nebo nechtějí pracovat až do dosažení řádného důchodového věku, přičemž se chtějí vyhnout přiznání předčasného důchodu a odejít až do řádného starobního důchodu. Předčasný důchod je totiž trvale krácený, přičemž se krácení provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. V předdůchodu se pobírají vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření, proto je případně i možný souběh předdůchodu a předčasného důchodu, kdy k takové situaci může dojít z důvodu nutného požadavku na zvýšení měsíčního příjmu.

Vyloučená doba pojištění

Většina předdůchodců během pobírání předdůchodu nemá příjem, ze kterého by se odvádělo sociální pojištění. Na výpočet průměrné měsíční mzdy za odpracované roky (tzv. osobního vyměřovacího základu), ze které se počítá starobní důchod, to nemá negativní vliv, protože se doba pobírání předdůchodu hodnotí jako vyloučená doba pojištění. Zjednodušeně řečeno to znamená, že toto období neovlivní výši osobního vyměřovacího základu. Někteří příjemci předdůchodu z různých důvodů začnou opět pracovat, což je samozřejmě možné, neboť během předdůchodu se čerpají vlastní naspořené peníze.

Převod smlouvy

Zájemci o předdůchod, kteří mají uzavřenu ještě smlouvu o penzijním připojištění, musí svoji smlouvu převést na doplňkové penzijní spoření. Předdůchod je totiž možné čerpat pouze ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Převod smlouvy je jednoduchou administrativní záležitostí.

Petr Gola

Další články k tématu Spoření na penzi

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí