Co je to výsluhová penze?

štítky Investice Penze Spoření přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Smlouvu o penzijním připojištění bylo možné uzavřít pouze do konce listopadu roku 2012, výhodou takové smlouvy byla i možnost sjednání výsluhové penze. Kdy lze čerpat výsluhovou penzi?

Smlouva o penzijním připojištění garantuje nezáporné zhodnocení, proto jsou investiční možnosti penzijních společností u těchto smluv omezeny. Někteří klienti, kteří v minulosti uzavřeli smlouvu o penzijním připojištění ji v průběhu let „převedli“ na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, aby mohli dosáhnout vyššího zhodnocení. U doplňkového penzijního spoření je možné během let měnit i investiční strategii.

Kdy smlouvu nepřevádět?

U smluv o penzijním připojištění bylo možné ve smlouvě sjednat čerpání výsluhové penze, kdy je možné po 15 letech ze smlouvy vybrat až 50 % naspořených prostředků, včetně státních příspěvků. Jedná se o zajímavou možnost čerpat peníze v případě finančně nenadálé situace již v předdůchodovém věku. Při zřízení internetového přístupu ke smlouvám je v případě nutnosti možné zaslat žádost o čerpání výsluhové penze v jednoduchém internetovém rozhraní penzijní společnosti. Pro lidi mající ještě uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění, jenž chtějí mít otevřenu možnost čerpat výsluhovou penzi, je tedy vhodné s převodem na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření počkat.

Po čerpání výsluhové penze běží smlouva dál

Obdržením výsluhové penze na uvedený bankovní účet v žádosti nedochází k zániku smlouvy o penzijním připojištění. Nadále je tedy potřeba zasílat na smlouvu měsíční příspěvky dle sjednané smlouvy. Během let je samozřejmě možné měsíční příspěvek zvýšit, např. v závislosti na tom, jak se blíží termín odchodu do starobního důchodu, aby celková částka úspor na penzi byla v rámci finančních možností co nejvyšší.

Petr Gola

Další články k tématu Spoření na penzi

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí