Individuální finanční plán

čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Univerzální recept, jak se finančně zajistit na penzi není, záleží vždy na finančních možnostech, sklonu k riziku a vlastním životním představám.

Rozhodně by však vytvoření vlastního penzijního polštáře mělo hrát důležitou roli ve finančním plánování každé rodiny.

Od ledna letošního roku se státní penze valorizovaly nejvíce v historii a i od ledna 2020 se mají státní důchody citelně zvýšit, zpravidla v rozmezí od 800 Kč do 1 000 Kč v závislosti na výši státního důchodu. Toto výrazné zvýšení státních důchodů by však nemělo být důvodem k podcenění úlohy vlastního spoření na penzi. V budoucnu budou muset být státní důchody vzhledem k demografickému a ekonomickému vývoji relativně nižší než je tomu v současnosti. Vyjít pouze se státním důchodem bude velmi těžké.

Kdy začít spořit na penzi?

Spoření na penzi je dlouhodobou záležitostí a je vhodné začít co nejdříve. V prvních letech mohou být měsíční vklady či investice na vybrané finanční produkty nízké, např. v řádech jednotek stokorun. Postupem času je však vhodné měsíční vklady zvyšovat. Velmi důležité je pevně zakotvit nutnost vytvoření vlastní dostatečně vysoké penzijní rezervy do rodinných finančních plánů.

Jakou částku si naspořit a jak produkty zvolit?

Možností, jak se finančně zajistit na penzi vlastními silami je celá řada. Na trhu je velké množství finančních produktů. Rozhodující je především sklon k riziku, vhodné je finanční strategii konzultovat s odborným finančním poradcem a pravidelně ji přizpůsobovat rodinným finančním změnám, vývoji státního důchodu, době odchodu do penze a nárokům na finančním zajištění v penzi. Odrazovým můstkem může být i sledování vývoje průměrného státního důchodu, který k červnu letošního roku činil 13408 Kč.

Solidární výpočtová formule

Při výpočtu státního starobního důchodu je významným způsobem zastoupen prvek solidarity, proto občané s vyššími příjmy mají výrazně nižší náhradový poměr než občané s podprůměrnými příjmy. Např. na státní důchod nad 20 000 Kč je nutné mít příjmy nad 59000 Kč měsíčně (při době pojištění 43 let). V praxi tedy platí, že čím vyšší příjmy před odchodem do penze, tím vyšší pokles životní úrovně při odchodu do důchodu a tím důležitější je úloha vlastního finančního zajištění během produktivního života.

Petr Gola

Další články k tématu Spoření na penzi

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP