Výpověď během nemocenské

štítky Právo Zaměstnání přečtete do minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Zaměstnanci jsou během pracovní neschopnosti chráněni zákoníkem práce a nemohou tedy obdržet klasickou výpověď pro nadbytečnost. Jaké platí podmínky pro ukončení pracovního poměru?

Zaměstnavatel musí dát zaměstnanci vždy písemnou odůvodněnou výpověď v souladu se zákoníkem práce, když je však navíc zaměstnanec v ochranné lhůtě, tak jsou možnosti výpovědi velmi omezeny. Během pracovní neschopnosti tak může zaměstnanec obdržet pouze výpověď ze specifických důvodů, např. zrušení zaměstnavatele. V praxi nejběžnější výpověď pro nadbytečnost dle § 52, písmene c) zákoníku práce zaměstnanec obdržet nemůže.

Zaměstnanec může dát výpověď kdykoliv

Dle zákoníku práce může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr kdykoliv, a to i bez udání důvodu. I zaměstnanec v pracovní neschopnosti může dát tedy zaměstnavateli písemnou výpověď. Výpověď zaměstnance je jednostranný právní akt a nepotřebuje k němu žádné potvrzení či souhlas zaměstnavatele.

Vzájemnou dohodou lze ukončit pracovní poměr rychle

Velmi rychle je možné pracovní poměr ukončit dohodou, a to i během trvání pracovní neschopnosti zaměstnance. S dohodou o ukončení pracovního poměru však musí souhlasit zaměstnavatel i zaměstnanec.

Pracovní neschopnost a důchod

Zaměstnanci v dlouhodobé pracovní neschopnosti nemusí mít strach, že např. několikaměsíční pobírání nemocenské bude mít negativní vliv na výpočet státního starobního nebo invalidního důchodu. Doba pobírání nemocenské patří mezi tzv. vyloučené doby pojištění a toto období se při výpočtu státního důchodu vyloučí. V praxi toto opatření znamená, že nedojde k rozmělnění osobního vyměřovacího základu (tj. průměrné hrubé měsíční mzdě v současné hodnotě) za odpracované roky. Výši státního důchodu ovlivňují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění.

Petr Gola

Další články k tématu Nemocenská

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí