Ochranná lhůta u nemocenské

štítky Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Nárok na nemocenskou vzniká nejenom během trvání pracovního poměru zakládajícího účast na nemocenském pojištění, ale rovněž při nástupu na nemocenskou v zákonné ochranné lhůtě.

Nemocenská náleží od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti, v prvních dvou týdnech vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy. Nárok na nemocenskou vzniká pouze při výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění. Nemocenskou přitom vyplácí místně příslušná OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení).

Skončení zaměstnání a nemocenská

V případě nástupu na nemocenskou v 7denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání má zaměstnanec nárok na nemocenskou, která se mu vypočítá z příjmů dosahovaných v předchozím zaměstnání. Ze zákona však vzniká nárok pouze na nemocenskou, nikoliv však na náhradu mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel pouze za dobu trvání pracovního poměru.

Zkrácený úvazek nevadí

Z práce na zkrácený úvazek se vždy odvádí sociální pojištění, i když je např. hrubá měsíční mzda nižší než 14600 Kč, což je minimální měsíční mzda v letošním roce pro práci na plný úvazek. Nárok na nemocenskou v těchto případech vzniká i v případě nástupu na nemocenskou v 7denní ochranné lhůtě. Při nízkých příjmech je však potřeba počítat s nízkou nemocenskou.

Daň z příjmu se z nemocenské neplatí

Nemocenská za kalendářní rok je osvobozena od daně z příjmu fyzických osob až do 36násobku minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku, za rok 2020 tedy do částky 525600 Kč. Pro účely důchodového pojištění se doba pobírání nemocenské hodnotí jako vyloučená doba pojištění a tato doba tedy neovlivňuje samotnou výši státního důchodu, ať už starobního nebo invalidního.

Délka trvání pracovního poměru nerozhoduje

Zdali se nastupuje na nemocenskou během trvání pracovního poměru nebo během ochranné lhůty samotný výpočet nemocenské nijak neovlivňuje. Na výpočet nemocenské nemá ani vliv, zdali pracovní poměr trval pouze několik měsíců nebo dva či tři roky nebo např. více než 30 let.

Petr Gola

Další články k tématu Nemocenská

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí