Kdy má nárok na mateřskou otec dítěte?

štítky Mateřská Pojištění Právo čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Během šestinedělí nemůže otec dítěte mateřskou pobírat, potom již při splnění zákonných podmínek ano. Základní podmínkou je účast na pojištění.

Základní podpůrčí doba u mateřské činí 28 týdnů, otec dítěte tedy může pobírat mateřskou 22 týdnů. U vícečetného porodu je podpůrčí doba u mateřské 37 týdnů, v takovém případě má otec nárok na mateřskou 31 týdnů.

Písemná dohoda a účast na pojištění

Otec dítěte může mateřskou pobírat při splnění podmínky pojištění a uzavření písemné dohody s matkou dítěte. Podmínku pojištění splňuje zaměstnaný otec dítěte, když získal účast na pojištění v posledních dvou letech alespoň v rozsahu 270 dní a v den nástupu na mateřskou musí být splněna účast na pojištění. V písemné dohodě je nutné uvést den, od kterého bude otec o dítě pečovat, den porodu a samozřejmě dohodu podepsat. Ideální je sepsat příslušnou dohodu na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

Praktický příklad

Pan Jaroslav je déle než poslední rok a půl v evidenci na úřadu práce a nemůže tedy nastoupit na mateřskou, neboť nesplňuje podmínky pro její přiznání. Doba evidence na úřadu práce nezakládá účast na nemocenském pojištění. Mateřskou tak bude až do konce podpůrčí doby pobírat jeho manželka, která podmínky pro přiznání mateřské splnila.

Nelze pobírat mateřskou a ošetřovné

V případě onemocnění dítěte, na které pobírá jeden z rodičů mateřskou, nelze pobírat ošetřovné. Souběh dvou dávek nemocenského pojištění není možný. Stejně tak nemůže matka nebo otec dítěte pobírající mateřskou v případě své nemoci pobírat ještě nemocenskou.

Nejdříve mateřskou a potom rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory a začíná se vyplácet až po skončení nároku na mateřskou. Nelze současně pobírat mateřskou a rodičovský příspěvek. Souhrnná částka rodičovského příspěvku činí 300 tisíc Kč (v případě vícerčat 450 tisíc Kč) a rodiče splňující podmínku pojištění mají možnost volby délky pobírání rodičovského příspěvku, přičemž na základě zvolené délky se upraví jeho výše. Maximální možná měsíční rodičovská činí 41460 Kč. Nejdéle je možné rodičovský příspěvek pobírat do 4 let věku dítěte.

Petr Gola

Další články k tématu Mateřská a otcovská

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí