Přiznáním důchodu zaměstnání nekončí

štítky Penze Právo Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Pracovní poměr musí být ukončen v souladu se zákoníkem práce. Dosažení důchodového věku není přitom výpovědní důvod.

Zaměstnanec může podat zaměstnavateli výpověď kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Zaměstnavatel musí písemnou výpověď odůvodnit v souladu se zákoníkem práce. V případě podání výpovědi, ať už ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele, přitom běží zákonná dvouměsíční lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení. Zaměstnavatel přitom nemůže dát zaměstnanci výpověď pro dosažení důchodového věku.

Praktický příklad

Pan Jaroslav dosáhne 2. října řádného důchodového věku. V praxi to samozřejmě neznamená, že po víkendu nemusí již 5. října nastoupit do práce. V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně práce a výdělku. Starobní důchodci mohou tedy současně pobírat mzdu a důchod. Jestliže pan Jaroslav chce ukončit pracovní poměr, tak musí podat výpověď. V případě doručení výpovědi zaměstnavateli 5. října však začíná běžet dvouměsíční výpovědní lhůta od 1. listopadu a pracovní poměr skončí 31. prosince.

Jak rychle ukončit pracovní poměr? Dohodou

Někteří zaměstnanci chtějí odejít do penze ihned při dosažení řádného důchodového věku, nechtějí již déle pracovat. Pokud nestihnou podat výpověď v dostatečném předstihu, tak je jediným řešením dohoda se zaměstnavatelem o ukončení pracovního poměru. Vzájemnou dohodou je možné pracovní poměr ukončit okamžitě. S dohodou však musí souhlasit zaměstnavatel i zaměstnanec, jedná se o dvoustranný právní akt.

Výpověď platí i pro práci v penzi

Někteří zaměstnanci pracující již v důchodovém věku se mylně domnívají, že v důchodovém věku lze pracovní poměr ukončit kdykoliv okamžitě. Není tomu tak. Zákonná pravidla pro ukončení pracovního poměru platí i pro zaměstnance v důchodovém věku. To znamená, že ani zaměstnavatel nemůže se zaměstnanci pobírající starobní důchod ukončit pracovní poměr okamžitě a musí dodržet zákonnou dvouměsíční výpovědní lhůtu.

Petr Gola

Další články k tématu Důchodový věk

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP