Kdy lze odejít do předčasného důchodu?

štítky Penze Spoření Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Před dosažením řádného důchodového věku je možné odejít do penze dříve pouze při čerpání kráceného předčasného důchodu. Kdy nejdříve je možné jít do předčasného důchodu?

Občané mající řádný důchodový věk 63 let a více mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech, občané mající řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou využít předčasný důchod nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Možnost přestat dříve pracovat a pobírat státní důchod však není zadarmo. Předčasný důchod je krácen z důvodu předčasnosti. Krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní a je trvalé.

Dosažení důchodového věku

Předčasní důchodci nemají při dosažení řádného důchodového věku nárok na přepočet svého důchodu. Stále pobírají přiznaný krácený předčasný důchod, který se však samozřejmě každoročně valorizuje, stejně jako ostatní státní důchody. Po dosažení řádného důchodového věku však již nejsou předčasní důchodci limitováni ve výdělečné činnosti a mohou mít libovolně vysoké vlastní příjmy a k tomu pobírat státní důchod. Do dosažení řádného důchodového věku je možné mít pouze příjmy nepodléhající platbě na sociálním pojištění.

Předdůchod není předčasný důchod

V případě dostatečně vysokých vlastních úspor na doplňkovém penzijním spoření je možné nejdříve pět let před dosažením řádného důchodového věku odejít do předdůchodu. Za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát a doba čerpání předdůchodu se pro nároky na státní důchod hodnotí jako vyloučená doba pojištění. Dostatečně vysoké úspory jsou však nutností, neboť minimální měsíční částka předdůchodu musí činit alespoň 30 % průměrné mzdy. Předdůchod nevyplácí stát a nárok na odchod do předdůchodu mají pouze finančně zodpovědní občané s dostatečnými vlastními úsporami v doplňkovém penzijním spoření.

Předčasný důchod a předdůchod

V praxi občané čerpají předdůchod především z toho důvodu, aby nemuseli odcházet do kráceného předčasného důchodu. To však samozřejmě nevylučuje souběh předdůchodu s předčasným důchodem, neboť předdůchod nevyplácí stát.

Petr Gola

Další články k tématu Důchodový věk

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí