Práce v důchodovém věku

štítky Penze Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

V řádném starobním důchodu nejsou žádná pracovní omezení, je možné pracovat na plný úvazek nebo pro více zaměstnavatelů současně, a to i na smlouvu na dobu neurčitou a k tomu současně pobírat starobní důchod.

Pracující starobní důchodci mají při podepsaném prohlášení k dani nárok na daňovou slevu na poplatníka ve výši 2070 Kč, stejně jako ostatní zaměstnanci. Při práci pro více zaměstnavatelů současně je možné prohlášení k dani podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Žádnou daňovou slevu není možné v nějakém měsíci uplatnit u více zaměstnavatelů současně. Pracující starobní důchodci odvádí ze své hrubé mzdy sociální i zdravotní pojištění, nemají žádná slevu na pojistném.

Praktický příklad

Paní Johana je v řádném starobním důchodu a pracuje na zkrácené úvazky pro dva zaměstnavatele současně. U obou zaměstnavatelů má podepsanou smlouvu na dobu neurčitou. Paní Johana tedy bude pobírat mzdu od obou zaměstnavatelů a k tomu bude v plné výši pobírat svůj starobní důchod. Prohlášení k dani podepíše paní Johana u zaměstnavatele, u kterého má vyšší hrubou mzdu a u tohoto zaměstnavatele bude uplatňovat při výpočtu měsíční čisté mzdy slevu na poplatníka. Z důvodu odvodu zálohové daně z příjmu od dvou zaměstnavatelů současně bude muset paní Johana za rok 2020 podat daňové přiznání. Ani jeden ze zaměstnavatelů nebude moci za paní Johanu provést roční zúčtování daně.

Omezení v předčasném důchodu

Předčasní důchodci nemohou mít do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Zjednodušeně řečeno nemohou mít příjem, ze kterého se platí sociální pojištění. Pokud by tomu tak bylo, tak by jim po tuto dobu nenáležela výplata předčasného důchodu. V praxi si tedy nejčastěji předčasní důchodci přivydělávají na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10000 Kč. Z dohody o provedení práce se totiž sociální pojištění neplatí, když je hrubá měsíční odměna právě 10000 Kč a méně, přičemž limit pro neplacení sociálního pojištění se posuzuje u každého zaměstnavatele individuálně. Do limitu je tedy možné pracovat pro více zaměstnavatelů současně.

Petr Gola

Další články k tématu Důchodový věk

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí