Zajímavosti o práci v důchodu

štítky Daně Penze Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Důchodový věk není žádnou překážkou pro zaměstnání nebo výkon samostatné výdělečné činnosti. Ba právě naopak může být jistota pravidelného příjmu impulsem pro výkon práce, která přináší radost.

V řádném důchodovém věku je možné mít libovolně vysoké aktivní příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti. Výdělečně činní starobní penzisté přitom při splnění zákonných podmínek nárok na stejné daňové slevy nebo daňové odpočty jako ostatní daňoví poplatníci.

Praktický příklad

Penzista Michal pracuje na zkrácený úvazek, přičemž jeho hrubá měsíční mzda činí 20000 Kč. Pan Michal má u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a uplatňuje při výpočtu čisté mzdy slevu na poplatníka v částce 2070 Kč.

Z hrubé mzdy je panu Michalovi sraženo zdravotní pojištění ve výši 900 Kč (20000 Kč × 4,5 %), sociální pojištění v částce 1300 Kč (20000 Kč × 6,5 %) a daň z příjmu činí 1950 Kč (20000 Kč × 1,338, zaokrouhleno na sta nahoru) × 15 % – 2070 Kč). I u pracujících penzistů se daň z příjmu počítá ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (v souhrnu 33,8 %). Čistá mzda na účet činí tedy 15850 Kč.

Vyšší důchod

Za každých odpracovaných 360 kalendářních dní si mohou pracující penzisté požádat o zvýšení důchodu na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení, přičemž zvýšení činí 0,4 % výpočtového základu.

Omezená nemocenská

Zaměstnaní starobní důchodci mohou pobírat nemocenskou od 15. kalendářního dne nemoci maximálně po dobu 70 kalendářních dní a pouze za dobu trvání pracovního poměru. Po skončení zaměstnání starobním penzistům nárok na výplatu nemocenské nevzniká.

Nárok na odstupné

Přiznání starobního důchodu nemá žádný vliv na výplatu odstupného. Při splnění zákonných podmínek mají zaměstnanci pobírající starobní důchod v případě obdržení výpovědi nárok na odstupné od zaměstnavatele, stejně jako ostatní zaměstnanci.

Petr Gola

Další články k tématu Důchodový věk

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí