Nezapomeňte na daňovou vratku

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Mnozí studenti, kteří si budou přivydělávat na dohodu o provedení práce pouze v letních měsících, mohou mít nárok na daňovou vratku. Jaké jsou podmínky pro obdržení daňové vratky?

Na základě dohody o provedení práce je možné pracovat i pro více zaměstnavatelů současně. Jestliže je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 10000 Kč a méně a není podepsáno prohlášení k dani, potom je z hrubé odměny z dohody o provedení práce sražena 15% srážková daň. Většina studentů však pracuje na základě dohod o provedení práce pouze v létě a jejich roční daňový základ je nižší, než vzniká povinnost platit daň z příjmu fyzických osob. V takovém případě vznikne nárok na daňovou vratku na základě podaného daňového přiznání.

Limit pro neplacení daně z příjmu

Studenti, kteří budou po celý kalendářní rok 2020 splňovat status studenta, nemají povinnost platit daň z příjmu do ročního daňového základu v částce 192400 Kč. Důvodem je uplatnění roční daňové slevy na poplatníka ve výši 24840 Kč a daňové slevy na studenta v částce 4020 Kč. Při hrubém zisku 192400 Kč je vypočtená daň z příjmu v částce 28860 Kč (192400 Kč × 15 %), což je přesně součet slevy na poplatníka a slevy na studenta.

Praktický příklad

Student VŠ David bude pracovat v měsících červenci a srpnu pro dva zaměstnavatele současně. Ani u jednoho zaměstnavatele nepodepíše prohlášení k dani. Hrubé odměna od každého zaměstnavatele bude činit 10000 Kč. Celková hrubá odměna za červenec a srpen bude tedy 40000 Kč a celková sražená daň z příjmu potom 6000 Kč (10000 Kč × 15 % × 4).

Student David si však za rok 2020 sám podá přiznání k dani i z příjmu fyzických osob, ve kterém uplatní slevu na poplatníka a slevu na studenta. Roční daňová povinnost bude nulová a odvedená srážková daň v částce 6000 Kč bude daňovým přeplatkem, který po odevzdání daňového přiznání obdrží student David na uvedený bankovní účet.

Student David bude mít zdanitelné příjmy pouze ze závislé činnosti a vyplní tedy zjednodušený dvoustránkový daňový formulář, přičemž k daňovému přiznání doloží potvrzení o zdanitelných příjmech od obou zaměstnavatelů.

Petr Gola

Další články k tématu Výdělek studentů

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí