Práce studentů a důchod

štítky Penze Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

S ohledem na důchodové nároky je pro studenty výhodné již během studia pracovat a mít příjem podléhající platbě sociálního pojištění.

Pro přiznání starobního důchodu musí žadatelé dle aktuálně platné legislativy splnit podmínku minimální doby pojištění v rozsahu 35 let. Do doby pojištění se započítávají dny, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění a náhradní doby pojištění.

Studium není náhradní dobou pojištění

Pro přiznání starobního důchodu se do doby pojištění nehodnotí doba studia do roku 2010. Doba studia na střední, vyšší odborné a vysoké škole se přitom do doby pojištění započítávala po dobu prvních šesti let po dosažení osmnácti let. Takto se však započítávala doba studia pouze do konce roku 2009. Dnešní studenti tedy získají nižší dobu pojištění než jejich studující rodiče. V některých případech to může znamenat i problémy se splněním podmínky minimální doby pojištění.

Vyšší doba pojištění = vyšší důchod

Získání minimální doby pojištění je spolu s dosažením důchodového věku podmínkou pro přiznání starobního důchodu. Doba pojištění však ovlivňuje i samotnou výši státního důchodu. Při výpočtu starobního důchodu platí, že čím vyšší doba pojištění, tím vyšší státní měsíční starobní důchod. Každý rok pojištění přitom hraje důležitou roli. Výše důchodu tedy nezávisí pouze na dosažených příjmech, ale i právě na získané době pojištění. S ohledem na výši státního starobního důchodu je tedy pro studenty přínosné, když již během studia mají příjem podléhající platbě sociálního pojištění.

Proč schovávat pracovní dokumenty?

Důchodové nároky ovlivňuje velmi dlouhá doba, přičemž v evidenci ČSSZ nemusí některé údaje být v pořádku, např. z důvodu nesplnění zákonné povinnosti některého ze zaměstnavatelů. Nesrovnalosti v úřední databázi je možné napravit „vydokladováním“ chybějící doby pojištění. Proto je vhodné si všechny významné pracovní dokumenty (např. pracovní smlouvy, zápočtové listy) archivovat.

Petr Gola

Další články k tématu Výdělek studentů

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí