Zaměstnání a sirotčí důchod

štítky Penze Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Studenti pobírající sirotčí důchod po zemřelém rodiči mohou mít vlastní příjem ze zaměstnání, pokud splňují podmínku nezaopatřenosti. Jak je to v případě dálkového studia?

Při splnění zákonných podmínek, tj. nejčastěji při splnění podmínky studia, je možné sirotčí důchod pobírat nejdéle do 26 let. Nárok na sirotčí důchod přitom není důvodem, proč by student nemohl mít vlastní příjem, ať už např. z dlouhodobé práce na zkrácený úvazek nebo z brigády na některou z pracovních dohod.

Status studenta

Pro příjemce sirotčího důchodu studující denní formou nejsou žádná příjmová omezení. Lze mít relativně vysoké příjmy a přitom současně pobírat sirotčí důchod, pokud je splněna podmínka nezaopatřenosti. Studující příjemci sirotčího důchodu přitom pravidelně doručují na místně příslušnou OSSZ potvrzení o studiu.

Jak je to u dálkového studia?

Studenti dálkového, distančního, večerního či kombinovaného studia mohou pobírat sirotčí důchod, ale pouze za předpokladu, že nemají vlastní příjem podléhající odvodu na sociálním pojištění. Tato podmínka je splněna při práci na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10000 Kč a méně a při práci na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 2499 Kč a méně.

Praktický příklad

Slečna Karolína (23 let) studuje VŠ kombinovanou formou a přitom pobírá sirotčí důchod po zemřelém tatínkovi. Slečna Karolína si přivydělává pro tři různé zaměstnavatele na pracovní dohody, přičemž ani z jedné hrubé odměny se neodvádí sociální pojištění a nevzniká účast na nemocenském pojištění. Slečna Karolína bude tedy současně pobírat sirotčí důchod i odměny z pracovních dohod. Limit pro neplacení sociálního pojištění se sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť.

Petr Gola

Další články k tématu Výdělek studentů

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí