Neplacení sociálního pojištění je problém

štítky Penze Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Zdravotní pojištění musí být vždy placeno, sociální nikoliv. Některé OBZP si tedy řádné platí zdravotní pojištění, ale sociální pojištění neplatí. Co to znamená?

Pokud OBZP neplatí řádně a včas měsíční platby na zdravotním pojištění, tak musí počítat s tím, že příslušná zdravotní pojišťovna bude dlužné zdravotní pojištění vymáhat včetně vypočteného penále. OBZP však nemusí povinně platit sociální pojištění, což je však chyba. V budoucnu nemusí totiž vzniknout nárok na státní důchod.

Minimální doba pojištění

Pro přiznání státního starobního důchodu musí žadatel dosáhnout nejenom důchodového věku, ale získat i potřebnou minimální dobu pojištění. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být starobní důchod přiznán. Minimální doba pojištění činí přitom 35 let. Do doby pojištění se započítají nejenom roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění.

Invalidní důchod není přiznán automaticky

Rovněž žadatelé o invalidní důchod musí získat alespoň minimální dobu pojištění, jinak nemohou ani při velkých zdravotních problémech pobírat invalidní důchod na účet. Minimální doba pojištění se liší dle věku. Např. občané starší 28 let musí získat minimálně dobu pojištění v rozsahu 5 let v posledních 10 letech. U občanů starších 38 let postačí získání doby pojištění alespoň v rozsahu 10 let v posledních 20 letech.

Řešením dobrovolné důchodové pojištění

Dlouhodobá neúčast na sociálním pojištění je tedy s ohledem na důchodové nároky problém. Zpětné dopojištění je legislativou omezeno. OBZP by tedy měly včas podat přihlášku k platbě dobrovolného důchodového pojištění na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění v roce 2020 činí 2439 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu I OBZP platí daně

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí