Pozor na platbu daně z příjmu

štítky Daně Pojištění čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Pro účely placení zdravotního pojištění jsou osobami bez zdanitelných příjmů např. i lidé pouze s příjmy z nájmu. I OBZP tedy musí v praxi podávat daňové přiznání.

Z pasivních příjmů se neplatí zdravotní pojištění. Někteří občané mají tedy vysoké pasivní příjmy a zdravotní pojištění přitom platí v minimální výši jako OBZP, daň z příjmu však mohou platit relativně vysokou.

OBZP platí zdravotní pojištění stejně vysoké

Všechny osoby bez zdanitelných příjmů platí zdravotní pojištění ve stejné výši. V roce 2020 v částce 1971 Kč, a to bez ohledu na skutečnou finanční situaci. Některé OBZP mají tedy v praxi velké problémy tuto částku hradit a pro jiné to není vzhledem k jejich vysokým pasivním příjmům žádný problém. Daň z příjmu fyzických osob však platí všechny OBZP v závislosti na výši jejich daňového základu. I OBZP přitom mohou v daňovém přiznání uplatnit daňovou slevu na poplatníka v plné roční částce 24840 Kč.

Praktický příklad

Paní Pavla má roční příjem z pronájmu zděděných nemovitostí ve výši 800000 Kč. Žádné jiné příjmy paní Pavla nemá. Výdaje uplatňuje 30% výdajovým paušálem. Roční daňový základ je 560000 Kč (800000 Kč – (800000 Kč × 30 %). Při výpočtu daně z příjmu uplatňuje pouze slevu na poplatníka. Roční daň z příjmu činí tedy 59160 Kč (560000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 24840 Kč).

Paní Pavla tedy musí vyplnit daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob, a to včetně přílohy číslo dva. V případě paní Pavly je příjem z pronájmu příjmem dle § 9 zákona o dani z příjmu. Paní Pavla však nevykonává samostatnou výdělečnou činnost, proto nevyplňuje přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ.

I OBZP mají daňové starosti

Přiznání statusu osoby bez zdanitelných příjmů pro účely zdravotního pojištění nemá vliv na výpočet daně z příjmu fyzických osob. Některé OBZP tedy mají povinnost podávat daňové přiznání a řádně platit daň z příjmu fyzických osob.

Petr Gola

Další články k tématu I OBZP platí daně

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí