OBZP a koronavir

štítky Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Osobám samostatně výdělečně činným byly v důsledku epidemie koronaviru prominuty zálohy na zdravotním pojištění v minimální výši. Mají nárok na úlevu i OBZP?

OSVČ hradí, stejně jako OBZP, zdravotní pojištění měsíčně do 8. dne následujícího měsíce. Epidemie koronaviru většinu OSVČ silně finančně zasáhla. Jednou z legislativních pomocí je prominutí měsíčních záloh na zdravotním pojištění za měsíce březen až srpen. Měsíční zálohy za tyto měsíce neplatí žádná OSVČ, prominuto je však pouze zdravotní pojištění odpovídající minimální měsíční záloze v částce 2352 Kč.

Doplacení po podání přehledu

OSVČ s vyšším ziskem, které platí vyšší měsíční zálohy, než odpovídá minimální měsíční záloze při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v částce 2352 Kč, doplatí rozdíl nad prominutou částku v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020, který se bude odevzdávat zpravidla v měsících březnu a dubnu příštího roku. Za šest měsíců bude tedy úspora na zdravotním pojištění pro OSVČ činit 14112 Kč (2352 Kč × 6 měsíců).

OBZP platí stejně

Osoby bez zdanitelných příjmů nemají nárok na žádnou finanční úlevu ohledně placení zdravotního pojištění. I za měsíce březen až září musí platit zdravotní pojištění v částce 1971 Kč. Až do 21. září 2020 však není u pozdních úhrad měsíčního zdravotního pojištění vymáháno penále. Sazba penále u zdravotního pojištění přitom činí 0,05 % denně z dlužného pojistného.

Nemůže vzniknout přeplatek

OSVČ platí během roku měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Pokud je vypočtené roční zdravotní pojištění nižší než zaplacené zálohy během roku, potom se obdrží vypočtený přeplatek na bankovní účet. Důvodem přeplatku je tedy horší aktuální zisk než v předchozím roce. OBZP nemohou žádný přeplatek obdržet, neboť osoby bez zdanitelných příjmů neplatí zálohy, ale přímo měsíční platby na zdravotním pojištění.

Petr Gola

Další články k tématu I OBZP platí daně

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí