Co ovlivňují platby na sociálním pojištění?

štítky Daně Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Ze systému sociálního pojištění se nemohou zaměstnanci odhlásit a z hrubé mzdy je zaměstnancům na sociálním pojištění sráženo 6,5 % z hrubé mzdy. Čím vyšší platby na pojistném, tím je např. vyšší státní důchod.

Sazba sociálního pojištění je stejná při práci na plný i zkrácený úvazek. Sociální pojištění neplatí z odměny pouze zaměstnanci pracující na některou z pracovních dohod, pokud je hrubá odměna do limitu (u dohody o provedené práce 10000 Kč a méně, u dohody o pracovní činnosti 2999 Kč a méně). V případě, že není z hrubé odměny odváděno sociální pojištění, tak takové zaměstnání nezakládá účast na nemocenském pojištění a nevzniká tedy nárok na nemocenské dávky a příjem se nehodnotí pro důchodové účely.

Dvě zaměstnání

Při práci pro více zaměstnavatelů současně (např. na zkrácený úvazek či na některou z pracovních dohod s odměnou nad limit) se sociální pojištění odvádí z obou zaměstnání. Při výpočtu sociálního pojištění se neuplatňují žádné slevy či odpočty.

Vyšší odvody = vyšší dávky a důchod

Nemocenská dávky (např. mateřská, nemocenská, ošetřovné či otcovská) se vypočítávají z rozhodného příjmu, ze kterého bylo zaplaceno právě sociální pojištění. Čím vyšší hrubá mzda a tedy vyšší odvody na sociálním pojištění, tím vyšší nemocenské dávky.

Měsíční částku státního důchodu, ať už starobního nebo invalidního, ovlivňují rozhodné příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Při výpočtu státního důchodu v roce 2020 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2019.

Při výpočtové formuli nemocenských i důchodových dávek je však zastoupen prvek solidarity, proto s rostoucím rozhodným příjmem klesá náhradový poměr. To znamená, že v procentním vyjádření mají k dosahovanému příjmu nemocenskou nebo důchod vyšší i o desítky procent občané s podprůměrnou mzdou oproti zaměstnancům s nadprůměrnou mzdou.

U minimální mzdy se jedná o nejvyšší daňovou položku

Zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani pracující za minimální mzdu 14600 Kč zaplatí na dani z příjmu fyzických osob 870 Kč (14600 Kč × 1,338, zaokrouhleno na stokoruny nahoru) × 15 % – sleva na poplatníka ve výši 2070 Kč), ale na sociálním pojištění 949 Kč (14600 Kč × 6,5 %). Platba na sociálním pojištění placeného zaměstnancem je tedy vyšší než na dani z příjmu fyzických osob, i když sazba je více než dvojnásobně nižší.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí