Zaměstnavatelé a sociální pojištění

štítky Daně Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Povinné sociální pojištění platí za zaměstnance i zaměstnavatel, v souhrnu 24,8 %. Sazba sociálního pojištění je stejná pro plný i zkrácený úvazek.

Mzdové náklady zaměstnavatele netvoří pouze hrubá mzda sjednaná se zaměstnancem, ale i povinné pojistné placené za zaměstnance. V souhrnu činí povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance 33,8 %, z toho právě sociální pojištění 24,8 %.

Maximální vyměřovací základ

Pro platbu sociálního pojištění je stanoven maximální roční vyměřovací základ. Pro rok 2020 je to částka ve výši 1672080 Kč. Do dosažení maximálního vyměřovacího základu sráží mzdová účetní standardně zaměstnanci z hrubé mzdy 6,5 % a dalších 24,8 % odvádí za zaměstnance zaměstnavatel. Z hrubé mzdy nad strop již sociální pojištění neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel. Při práci pro více zaměstnavatelů současně se sociální pojištění odvádí až do dosažení maximálního vyměřovacího základu ze všech hrubých mezd.

Podnikající zaměstnanec

I za zaměstnance, kteří současně podnikají a přitom z dosaženého zisku odvádí sociální pojištění, platí zaměstnavatel na sociálním pojištění stejnou částku jako za ostatní zaměstnance.

Nemůže vzniknout přeplatek

U daně z příjmu fyzických osob v praxi často dochází k situaci, že zaplacené zálohy během roku jsou vyšší než vypočtená roční daňová povinnost a zaměstnanci následně vznikne nárok na daňovou vratku. Důvodem je uplatnění daňových odpočtů a některých daňových slev, které se uplatňují až za celý kalendářní rok (např. školkovné nebo sleva na manželku či manžela) v ročním zúčtování daně. U sociálního pojištění k žádnému přeplatku dojít nemůže, neboť při výpočtu sociálního pojištěn nelze uplatňovat žádné slevy a odpočty.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí