Kolik platí na zdravotním pojištění zaměstnanec?

štítky Daně Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Z hrubé mzdy je zaměstnanci jeho zaměstnavatelem sraženo zdravotní pojištění, přičemž zdravotní pojištění při práci na hlavní pracovní poměr nemůže být nulové, jako je tomu někdy u daně z příjmu fyzických osob.

Sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnancem činí 4,5 % z hrubé mzdy. Za výpočet a odvod zdravotního pojištění za zaměstnance je zodpovědný zaměstnavatel. Při nástupu do zaměstnání si musí zaměstnanec splnit svoji oznamovací povinnost a sdělit mzdové účetní svoji zdravotní pojišťovnu. Každou změnu zdravotní pojišťovny potom musí nahlásit do 8 dní.

Více zaměstnání

Někteří zaměstnanci pracují pro více zaměstnavatelů současně. V takovém případě se zdravotní pojištění odvádí ze všech hrubých mezd a z dohod s hrubou odměnou nad limit. Ze zkráceného úvazku se odvádí zdravotní pojištění vždy, z práce na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti, když je hrubá měsíční odměna nad limit pro platbu zdravotního pojištění. U dohody o provedení práce se jedná o částku 10000 Kč a více, u dohody o pracovní činnosti o částku 2999 Kč a více.

Dopočet do minima

Za každého zaměstnance musí zdravotní pojišťovna obdržet v roce 2020 minimálně částku 1971 Kč, což je 13,5 % z minimální mzdy. V roce 2020 činí minimální měsíční mzda pro práci na plný úvazek 14600 Kč. V případě, že má zaměstnanec pracující na zkrácený úvazek hrubou mzdu nižší než 14600 Kč, potom zaměstnavatel odvádí na zdravotním pojištění 9 % z jeho skutečné hrubé mzdy a zaměstnanec zbylou částku do 1971 Kč, efektivní sazba zdravotního pojištění na straně zaměstnance je v těchto případech vyšší než 4,5 %. Dopočet do minima se však neprovádí u zaměstnanců, kteří jsou současně státními pojištěnci (např. u studentů, u penzistů či maminek na rodičovské dovolené).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí