Daň z příjmu neplatí zaměstnanci vždy

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Při uplatnění více daňových slev a daňového zvýhodnění na děti neplatí někteří zaměstnanci nic na dani z příjmu.

Sazba daně z příjmu fyzických osob činí 15 % ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzdy zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. V souhrnu platí zaměstnavatelé za zaměstnance 33,8 % na povinném pojistném. Superhrubá mzda se při výpočtu měsíční zálohové daně z příjmu zaokrouhluje na stokoruny nahoru. Zaměstnanci s hrubou měsíční mzdou nad 139340 Kč odvádí z hrubé mzdy nad tuto částku ještě 7% solidární daň.

Podepsané prohlášení k dani

Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob se uplatňují daňové slevy. Pro nárok na uplatnění daňových slev je nutné mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Při práci pro více zaměstnavatelů současně je možné mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho z nich. Nárok na měsíční daňovou slevu na poplatníka ve výši 2070 Kč mají všichni zaměstnanci. Pro uplatnění dalších daňových slev musí být splněny zákonné podmínky, měsíční výše těchto daňových slev činí 335 Kč na studenta, 210 Kč na invaliditu prvního a druhého stupně, 420 Kč na invaliditu třetího stupně a 1345 Kč na průkaz ZTP/P.

Daňové zvýhodnění na děti

Jeden z rodičů může při výpočtu měsíční čisté mzdy uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Měsíční daňové zvýhodnění na první dítě činí 1267 Kč, na druhé dítě 1617 Kč a na třetí a další dítě 2017 Kč. Když je uplatňované daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak se neplatí nic na dani z příjmu a ještě vzniká nárok na daňový bonus, kdy se peníze od státu dostanou.

Praktický příklad

Paní Simona má hrubou měsíční mzdu 20000 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti v celkové částce 2884 Kč (1267 Kč + 1617 Kč). Vypočtená daň z příjmu po uplatnění slevy na poplatníka činí 1950 Kč (20000 Kč × 1,338, zaokrouhleno na stokoruny nahoru) × 15 % – sleva na poplatníka 2070 Kč). Paní Simona tedy nezaplatí na dani z příjmu nic a ještě obdrží daňový bonus v částce 934 Kč (2884 Kč – 1950 Kč).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí