Výpočty náhrad za auto

štítky Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: pexels, ilustrační fotografie

Podívejme se na praktické výpočty náhrady za auto u zaměstnance a živnostníka dle legislativy roku 2020.

Zejména OSVČ by měli provádět důkladné propočty, neboť způsob uplatňování výdajů nelze během roku změnit.

1) Výpočet náhrady u zaměstnance

Zaměstnanec Ladislav použil své osobní auto pro služební cestu, přičemž zaměstnavatel s tímto postupem souhlasí a mají podepsanou dohodu. Kombinovaná spotřeba auta je 6,5 litrů benzínu na 100 km. Při výpočtu bude použitá průměrná cena 95 oktanového benzínu v sazbě 32 Kč za litr. Pan Ladislav ujel vlastním autem 200 km.

Nejdříve se vypočítá náhrada jízdních výdajů za každý kilometr jízdy, což při sazbě 4,20 Kč za kilometr, činí 840 Kč (4,20 Kč × 200 km). Následně se vypočítá náhrada za spotřebované pohonné hmoty, která činí 416 Kč (6,5 litru × 2 × 32 Kč).

Celková náhrada jízdních výdajů bude činit za tuto konkrétní pracovní jízdu vlastním autem 1256 Kč (840 Kč + 416 Kč).

2) Výpočet u živnostníka

Živnostnice Natálie má příjmy ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2019 ve výši 947500 Kč. Skutečné výdaje má ve výši 230400 Kč, přičemž ze skutečných výdajů tvoří výdaje za provoz auta částku 115000 Kč.

Paní Natálie při výpočtu hrubého zisku uplatní výdaje 60% výdajovým paušálem (ostatní živnosti) ve výši 568500 Kč (947500 Kč × 60 %). Daňový základ při uplatnění výdajů paušálem je tedy 379000 Kč (947500 Kč – 568500 Kč). Pokud by paní Natálie uplatnila výdaje ve skutečné výši, potom by daňový základ byl 717100 Kč (947500 Kč – 230400 Kč).

Uplatnění výdajů paušálem přináší paní Natálii významnou úsporu nejenom na dani z příjmu fyzických osob, ale rovněž na sociálním pojištění a zdravotním pojištění. Nad rámec výdajového paušálu sice nemůže paní Natálie nijak uplatnit výdaje za auto, přesto je možnost využití výdajového paušálu pro paní Natálii natolik příznivá, že vedení daňové evidence s možností uplatnění skutečných výdajů za auto by znamenalo vyšší souhrnnou daňovou povinnost o desetitisíce korun (konkrétní částka by závisela na množství uplatněných daňových slev a odpočtů).

Petr Gola

Další články k tématu Cestovní náhrady

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí