Neplacení záloh na zdravotním pojištění

štítky Koronavirus Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Epidemie koronaviru silně finančně dolehla na drobné živnostníky a podnikatele. Legislativní změnou je jim prominuto zdravotní pojištění za měsíce březen až srpen v minimální výši.

Pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost je platba zdravotního pojištění povinnou daní. Za každý měsíc musí být vždy placena měsíční záloha, jejíž výše závisí na dosaženém zisku v předchozím roce, přičemž vždy musí být placena alespoň minimální záloha. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2020 činí minimální měsíční záloha 2352 Kč. Měsíční zálohy jsou splatné do 8. dne následujícího měsíce.

Posunutí termínu přehledu

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 může být odevzdán nejpozději 3. 8. 2020, termín se tedy z důvodu epidemie koronaviru posunul o tři měsíce. Nedoplatek zdravotního pojištění musí být potom uhrazen do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019.

Měsíce březen až srpen – pojistné prominuto

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost nemusí za měsíce březen až srpen 2020 platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění za těchto 6 měsíců bude prominuto ve výši právě minimální měsíční zálohy. V praxi toto opatření znamená, že OSVČ mající povinnost platit minimální měsíční zálohy, za dané období žádné zdravotní pojištění platit nebudou. OSVČ mající povinnost platit vyšší měsíční zálohy, než činí minimální měsíční záloha pro rok 2020, rovněž nebudou platit měsíční zálohy, ale prominuta jim bude za rok 2020 pouze částka 14112 Kč (2352 Kč × 6 měsíců), zbylou vypočtenou částku doplatí při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 (termín je do 3. 5. 2021).

Jak s platbou v dubnu?

Osoby samostatně výdělečně činné, které začátkem dubna 2020 zaplatí měsíční zálohu za březen 2020, nemusí mít obavy, že z důvodu této platby, jim nebude prominuta minimální záloha za březen. Tato platba bude v informačním systému zdravotní pojišťovny posunuta za září 2020. Prominutí minimálních plateb za měsíce březen až srpen se zohlední v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.

OBZP platí pořád stejně

Osoby bez zdanitelných příjmů si musí zdravotní pojištění samy platit. V roce 2020 v částce 1971 Kč. Pro tyto občany k žádné změně v placení zdravotního pojištění nedochází. Kdo není zaměstnanec, OSVČ nebo státní pojištěnce, ten je v počítačovém systému zdravotní pojišťovny veden právě jako OBZP. Jedná se např. o nezaměstnané, kteří nejsou v evidenci na úřadu práce, studenty starší 26 let nebo lidi pouze s pasivními příjmy.

Petr Gola

Další články k tématu Koronavirus a finance

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí