Zdravotní pojištění je povinné

štítky Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Všichni občané s trvalým pobytem v Česku jsou ze zákona zdravotně pojištěni. Ze systému zdravotního pojištění se nelze odhlásit. V Česku aktuálně působí na trhu 7 zdravotních pojišťoven.

Každý občan má právo na výběr zdravotní pojišťovny, u které je v registru pojištěnců následně veden v jedné ze čtyř kategorií:

  • zaměstnanec
  • OSVČ
  • státní pojištěnec
  • OBZP V praxi je přitom možný i souběh prvních tří kategorií. Jako OBZP jsou v registru pojištěnců vedeni občané, kteří nesplňují ani jednu z prvních tří možností. Kdo je veden jako osoba bez zdanitelných příjmů, ten nemůže být současně veden v jiné kategorii.

Zdravotní pojištění a zaměstnanci

Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a zaměstnavatel za ně odvádí dalších 9 %. Při práci pro více zaměstnavatelů současně se přitom zdravotní pojištění počítá ze všech hrubých mezd. Pro výpočet zdravotního pojištění není stanoven žádný strop. Zdravotní pojištění se počítá z jakkoliv vysoké hrubé mzdy.

OSVČ a zdravotní pojištění

Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní činnost musí platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění, a to vždy do 8. dne následujícího měsíce. Výše zálohy závisí na dosaženém hrubém zisku v minulém roce. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti však musí být vždy placena alespoň minimální měsíční záloha, která v roce 2020 činí 2352 Kč.

Státní pojištěnci

Za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Pro účely placení zdravotního pojištění jsou státními pojištěnci např. studenti, penzisté, ženy na rodičovské dovolené, předdůchodci, občané v evidenci na úřadu práce.

OBZP

Osoby bez zdanitelných příjmů si musí zdravotní pojištění samy platit. Měsíční sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % z minimální mzdy a platba je splatná do 8. dne následujícího měsíce. V roce 2020 platí tedy OBZP na zdravotním pojištění 1971 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Zdravotní pojištění

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí