Jak je to při souběhu příjmů?

štítky Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Platbě zdravotnímu pojištění podléhají pouze aktivní příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti. Jak je to s lidmi, kteří nemají aktivní příjem? Jak se odvádí zdravotní pojištění z více příjmů?

Z hrubé mzdy ze zaměstnání se odvádí zdravotní pojištění vždy, a to bez ohledu na rodinnou situaci nebo počet vychovávaných dětí. Na výpočet zdravotního pojištění má vliv pouze hrubá mzda.

Praktický příklad 1)

Paní Věra pracuje současně na zkrácený úvazek pro zaměstnavatele AB a pro zaměstnavatele XY. U obou zaměstnavatelů má hrubou mzdu 16000 Kč. Zdravotní pojištění je jí sraženo z obou mezd v částce 720 Kč (16000 Kč × 4,5 %) a oba zaměstnavatelé odvádí za paní Věru ještě zdravotní pojištění v částce 1440 Kč (16000 Kč × 9 %).

Praktický příklad 2)

Paní Simona pracuje pro zaměstnavatele DC, přičemž její hrubá měsíční mzda dosahuje 34000 Kč. Z hrubé mzdy je jí tedy sraženo zdravotní pojištěn v částce 1530 Kč (34000 Kč × 4,5 %) a dalších 3060 Kč (34000 Kč × 9 %) za paní Simonu zaplatí její zaměstnavatel. Současně má paní Simona pasivní příjmy z pronájmu ve výši 155000 Kč za rok. Příjem z pronájmu nepodléhá zdravotnímu pojištění. Paní Simona je u své zdravotní pojišťovny vedena jako zaměstnanec a má tedy vyřešen svůj pojistný vztah. Občané, kteří mají pouze pasivní příjmy z pronájmu a nejsou zaměstnanci ani OSVČ ani státními pojištěnci, si musí sami platit zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů.

I z vedlejší samostatné činnosti se platí zdravotní pojištění

Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností musí vždy ze zisku platit zdravotní pojištění, přestože již platí zdravotní pojištění ze zaměstnání. V jejich případě se však jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti a při výpočtu zdravotního pojištění nemusí být tedy dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu u hlavní činnosti. Roční zdravotní pojištění se vypočítá vždy ze skutečného hrubého zisku, tedy poloviny daňového základu. Sazba zdravotního pojištění pro OSVČ činí 13,5 %. Zaměstnanci vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost neplatí během roku zálohy na zdravotním pojištění a za každý rok doplatí zdravotní pojištění jednorázově do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích.

Petr Gola

Další články k tématu Zdravotní pojištění

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí