Zajímavosti o zdravotním pojištění

štítky Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Zdravotní pojištění musí být vždy placeno, proto je potřeba si plnit veškeré zákonné povinnosti, v opačném případě může vzniknout dluh na pojistném, penále nebo být uložena pokuta.

Při výpočtu zdravotního pojištění musí být vždy dodržen minimální vyměřovací základ, což znamená, že zdravotní pojišťovna musí obdržet vždy alespoň 1971 Kč za každého zaměstnance, tj. 13,5 % z minimální mzdy 14600 Kč. Minimální vyměřovací základ nemusí být např. dodržen u státních pojištěnců.

Příklad 1)

Paní Lucie pracuje pouze na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 12000 Kč, žádný jiný příjem nemá. Při práci na zkrácený úvazek je možné mít hrubou měsíční mzdu nižší než 14600 Kč, neboť minimální měsíční mzda v roce v částce 14600 Kč platí pro práci na plný úvazek. Paní Lucie není pro účely placení zdravotního pojištění státním pojištěncem. Zaměstnavatel za paní Lucii zaplatí na zdravotním pojištění 9 % ze skutečné hrubé mzdy, tedy 1080 Kč (9 % z 12000 Kč). Dopočet do minima ve výši 1971 Kč jde tedy na vrub paní Lucii, které je z její hrubé mzdy sraženo na zdravotním pojištění 891 Kč (1971 Kč – 1080 Kč).

Příklad 2)

Starobní důchodce pan Roman pracuje na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 12000 Kč. Pro účely zdravotního pojištění je pan Roman státním pojištěncem a při výpočtu zdravotního pojištění ze zaměstnání nemusí být tedy dodržen minimální vyměřovací základ. Z hrubé mzdy je panu Romanovi sraženo na zdravotním pojištění 540 Kč (12000 Kč × 4,5 %) a zaměstnavatel zaplatí opět 1080 Kč.

Zdravotní pojištění se platí bez omezení

Pro výpočet sociálního pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ, to znamená, že za rok 2020 odvádí zaměstnanec i zaměstnanec sociální pojištění pouze ze zastropované částky a hrubá mzda nad maximum již sociálnímu pojištění nepodléhá. Za celý rok 2020 je limitem pro placení sociálního pojištění částka 1672080 Kč. Pro výpočet zdravotního pojištění žádný strop stanoven není, zdravotní pojištění odvádí zaměstnanec i zaměstnavatel z libovolně vysoké hrubé mzdy.

Petr Gola

Další články k tématu Zdravotní pojištění

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí