Test z nemocenských dávek

štítky Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Dům financí

V Česku je vypláceno hned několik dávek z nemocenského pojištění. Za jakých podmínek vzniká nárok na jednotlivé dávky?

Jestliže z následujících 10 otázek zodpovíte správně 7 a více, tak přesně víte, jaký je rozdíl mezi náhradou mzdy, nemocenskou, mateřskou a otcovskou.

1) Jak dlouho vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy v případě pracovní neschopnosti?

 • a) První 4 dny.
 • b) Prvních 7 dní.
 • c) Prvních 14 dní.

2) Náleží náhrada mzdy již od prvního dne pracovní neschopnosti?

 • a) Ano.
 • b) Ne.

3) Vzniká nárok na náhradu mzdy i živnostníkovi?

 • a) Ano, vždy.
 • b) Ano, pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění.
 • c) Ne.

4) Jak dlouho se pobírá mateřská v případě narození jednoho dítěte?

 • a) 10 týdnů.
 • b) 28 týdnů.
 • c) 52 týdnů.

5) Má nárok na mateřskou maminka pracující více než dva roky pouze na zkrácený úvazek?

 • a) Ano, práce na zkrácený úvazek zakládá účast na nemocenském pojištění.
 • b) Ne, nesplňuje podmínku doby pojištění 270 dní v posledních dvou letech.

6) Jak dlouho se pobírá otcovská?

 • a) Kalendářní týden.
 • b) Měsíc.
 • c) Tři měsíce.

7) Ve kterém z níže uvedených případů nevzniká nárok na nemocenskou?

 • a) Při výkonu živnosti bez účasti na dobrovolném nemocenském pojištění.
 • b) Při práci za minimální mzdu.
 • c) Při práci během starobního důchodu.

8) Lze čerpat mateřskou po skončení pracovního poměru?

 • a) Ano, když dochází k nástupu na mateřskou v 180denní ochranné lhůtě.
 • b) Ano, pokud hrubá mzda byla vyšší než průměrná mzda.
 • c) Ne, nikdy.

9) Ve kterém případě z níže uvedených nelze čerpat ošetřovné?

 • a) Z výkonu samostatné výdělečné činnosti.
 • b) Jestliže je dítě starší 7 let.
 • c) Při práci na zkrácený úvazek.

10) Jak dlouhá je ochranná lhůta pro nárok na nemocenskou po skončení pracovního poměru?

 • a) Není stanovena žádná lhůta a po skončení práce nelze nemocenskou pobírat.
 • b) 7 dní.
 • c) 212 dní.

Správné odpovědi: 1) C, 2) A, 3) C, 4) B, 5) A, 6) A, 7) A, 8) A, 9) A, 10) B

Petr Gola

Další články k tématu Finanční testy

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí