Test z daňového přiznání

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Dům financí

Vyplnění daňového přiznání není povinností pouze živnostníků a podnikatelů, v praxi vyplňují někdy daňové přiznání i zaměstnanci. Co víte o daňovém přiznání?

Jestliže z následujících 10 otázek zodpovíte správně 7 a více, potom přesně víte, kdy vzniká povinnost podat za uplynulý rok daňové přiznání.

1) Musí zaměstnanec pracující pouze pro jednoho zaměstnavatele, který nemá žádné jiné příjmy, podávat daňové přiznání?

 • a) Ano.
 • b) Ne.

2) Zaměstnanec pracující pro dva zaměstnavatele současně v některém měsíci během roku si musí sám podat daňové přiznání. Jaký doklad bude potřebovat od každého zaměstnavatele?

 • a) Potvrzení o zdanitelných příjmech.
 • b) Čestné prohlášení.
 • c) Dodatek pracovní smlouvy.

3) Musí daňové přiznání podávat i penzista mající příjmy z pronájmu ve výši 50000 Kč?

 • a) Ano.
 • b) Ne.

4) Jak vysoká se uplatní v daňovém přiznání sleva na poplatníka při práci po dobu 6 měsíců?

 • a) V takovém případě ji nelze uplatnit.
 • b) V poměrné výši za 6 měsíců, tedy v částce 12420 Kč.
 • c) V plné výši v částce 24840 Kč.

5) Vyplnění daňového přiznání pouze pro příjmy ze závislé činnosti je jednodušší, proč?

 • a) Lze použít zjednodušený dvoustránkový daňový formulář.
 • b) Daňové přiznání za zaměstnance musí vyplnit zaměstnavatel.
 • c) Daň se uplatní v paušální výši.

6) V jakém případě se termín pro odevzdání daňového přiznání o tři měsíce prodlužuje?

 • a) Když je roční daňová povinnost vyšší než 50000 Kč.
 • b) Jestliže daňové přiznání zpracovává daňový poradce.
 • c) Pokud vzniká povinnost platit 7% solidární daň.

7) Sazba daně z příjmu v daňovém přiznání činí:

 • a) 5 %.
 • b) 15 %.
 • c) 35 %.

8) Jak vysoké vlastní roční příjmy (mimo nezapočítávané) nesmí manželka (manžel) mít, aby druhý z manželů mohl uplatnit slevu na manžela ve výši 24840 Kč?

 • a) 68000 Kč a více.
 • b) 268000 Kč a více.
 • c) 468000 Kč a více.

9) Jak vysoké zdanitelné příjmy dle § 7 až 10 nesmí zaměstnanec mimo příjmy ze zaměstnání mít, aby nemusel podávat daňové přiznání?

 • a) Vyšší než 6000 Kč.
 • b) Vyšší než 60000 Kč.
 • c) Vyšší 120000 Kč.

10) Musí podat daňové přiznání zaměstnanec pracující pro jednoho zaměstnavatele po celý rok, který nemá žádné jiné zdanitelné příjmy, pokud mu vzniká povinnost platit 7% solidární daň z důvodu nadstandardních příjmů?

 • a) Ano.
 • b) Ne.

Správné odpovědi: 1) B, 2) A, 3) A, 4) C, 5) A, 6) B, 7) B, 8) A, 9) A, 10) A

Petr Gola

Další články k tématu Finanční testy

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí