Test ze zdanění mzdy

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Dům financí

Mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance obdržená na účet se liší o desítky procent. Jak vysoké daně se platí ze mzdy? Ověřte si své znalosti v našem testu.

Jestliže z následujících 10 otázek zodpovíte správně 7 a více, potom přesně víte, na jaké daňové slevy máte nárok a kolik platíte na všech přímých daních.

1) Mimo hrubou mzdu odvádí zaměstnavatel za zaměstnance povinné sociální a zdravotní pojištění. Jak je v souhrnu vysoké?

 • a) 10 %.
 • b) 22,5 %.
 • c) 33,8 %.

2) Zaměstnanci je odvedeno jeho zaměstnavatelem z hrubé mzdy sociální pojištění a zdravotní pojištění. Jak je v souhrnu vysoké?

 • a) 4,5 %.
 • b) 6,5 %.
 • c) 11,0 %.

3) Ovlivňuje výpočet pojistného placeného zaměstnancem počet vychovaných dětí?

 • a) Ano.
 • b) Ne.

4) Odvádí se povinné pojistné při práci pro dva zaměstnavatele z obou zaměstnání?

 • a) Ano.
 • b) Ne.

5) Na jakou daňovou slevu má nárok každý zaměstnanec, který podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani?

 • a) Na poplatníka ve výši 2070 Kč.
 • b) Školkovné ve výši 13350 Kč.
 • c) Daňový bonus ve výši 1267 Kč.

6) Může daňové zvýhodnění na děti uplatnit každý z rodičů?

 • a) Ano.
 • b) Ano, jestliže jsou manželé.
 • c) Ne, pouze jeden z nich.

7) Zaměstnanci s nadstandardními příjmy odvádí z hrubé mzdy i solidární daň. Jak je vysoká?

 • a) 7 %.
 • b) 17 %.
 • c) 27 %.

8) Kdy zaměstnanec čerpá daňový bonus?

 • a) Jestliže má hrubou mzdu nižší než dvojnásobek minimální mzdy.
 • b) Když odpracuje v kalendářním roce alespoň 200 dní.
 • c) Pokud je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu.

9) Kterou z těchto daňových slev nelze uplatnit při výpočtu měsíční čisté mzdy (uplatní se až za celý rok)?

 • a) Na studenta.
 • b) Daňové zvýhodnění na děti.
 • c) Školkovné.

10) O kolik se procent se přibližně liší mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance u průměrné mzdy při uplatnění pouze základní slevy na poplatníka?

 • a) o 12 %.
 • b) o 22 %.
 • c) o 42 %.

Správné odpovědi: 1) C, 2) C, 3) B, 4) A, 5) A, 6) C, 7) A, 8) C, 9) C, 10) C

Petr Gola

Další články k tématu Finanční testy

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí